Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 oktober 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 oktober 2018

Per Staffan 24 oktober 2018

System faller sönder∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har undersökt de system ni har på plats i er värld, och vi vet att det finns allvarliga obalanser inbyggda i de systemen. Vi vet också att ni har ett ordstäv i er värld som lyder, ”Absolut makt korrumperar absolut” och vi kan se hur mycket makt som har givits till några få. Vi ser hur mycket hårdare människor arbetar för minimilön än de som tjänar miljoner dollar per år, och vi ser hur rättssystemet gynnar dem som har råd med de bästa advokaterna.

Vi ser också hur lätt det är att få en politiker på er sida. Nu är vi inte här för att döma, utan vi är här för att observera och bedöma. Vår bedömning är att systemen för ojämlikhet är redo att falla samman. Den rättvisa som ni alla söker kommer till planeten på grund av det arbete som ni alla har gjort för att ta bort känslan av offer från era medvetanden och för att ni har tillåtit er så mycket.

Ni har tillåtit er i sådan grad att ni börjar agera mer som ett kollektiv. Ni kom upp med tanken att ni är de nittionio procenten, och när ni erkänner att ni är hundra procent, då kommer ni verkligen att fungera som ett kollektiv, och det är då ni kommer att kunna komma upp med ett nytt system, många nya system.

Och det kommer att finnas en längtan bland många om vedergällning, men de av er som är vakna förstår betydelsen av medkänsla för att skapa den nya Jorden, och mänskligheten kommer att behöva er för att ställa sig upp och visa medkänsla med dem som inte har kunnat eller ha varit ovilliga att visa det för massorna.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat en förbindelse med er. ”

https://danielscranton.com

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...