Moder Maria via Galaxygirl, 21 september 2019

Moder Maria via Galaxygirl

21 september 2019

Kära barn, jag är er Moder Maria. Jag är överväldigad av kärlek då jag tittar ut över Gaia, som glimrar med det kärleksljus ni för närvarande så briljant strålar ut från era hjärtan. Ljuset har vunnit, kära barn. Ljuset har vunnit. Så släpp in det, djupt in i era ömmaste ställen. Släpp in det, som Moder Guds tjocka tröstande honungs-kärlek så den täcker och tröstar. Släpp in det. Låt kärleksljuset, Modern och Faderns gudomliga andedräkt bära er vidare på er färd, för vi, Himlens Kompani, ser er trötthet och vi vill skänka er uppmuntran denna kväll, som en inledning till dagjämningarna.

Det kosmiska utflödet av kärlek kan inte stoppas. Alla på er planetära upplevelse kommer att påverkas. Systrar och bröder på vägen, det är dags att ni reser er, att ni svarar på er kallelse. Vad betyder nu detta, kan ni fråga. Det betyder att ni lyssnar, ni är öppna, ni är, ja, underkastade de högre vägarna, det Kristnade ljuset. Det betyder att ni längtar efter sanning och rättvisa mer än efter lögner och bekvämligheten av att vara i ett bekant mönster. Det betyder att ni kanske inte känner er bekväma, men det betyder att ni är öppna. När den mänskliga varelsen är öppen, vaken och medveten, kan mycket tillväxt ske. Barn, ni är trötta av de mödosamma uppgifter ni utfört i både ert vakna och sovande tillstånd. Ni arbetar utan uppehåll, precis som vi, för framgång för detta högst underbara projekt som är Gaias uppstigning! Så omge er med kärlek, med samma kärlek som vi erbjuder er, erbjud den till er själva. Om ni är irriterade eller trötta, vila. Om allt ni kan göra är att le mot en främling så har ni välsignat denne den dagen, mer än ni kan tro. Alla dessa handlingar av underkastelse, av kärlek, av öppenhet för ljuset, är krusningar på en stilla damm vilkens krusningar utsträcker sig så långt ögat kan se. Ni kanske bara ser stenen falla ner och tittar sedan bort, och får aldrig veta hur långt er handling utsträckte sig. Vi kan se dessa krusningar och deras fortsättning klart och tydligt och är fyllda av enorm kärlek till er då ni fortsätter framåt, tända med elden av tro, dag efter dag, efter dag.

Jag är er Moder Maria. Livet är evigt, för den stora Modern-Fadern är evig. Det finns ingen annan slutlig destination än kärlek, än enhet, än visdom. Och varje ögonblick ni är här, förkroppsligade på Gaia, erhåller ni mer av dessa saker. Fastna inte i de kommande händelserna, de kommande nyheterna – ja, det finns mycket spänning där. Men jag ser tröttheten på grund av svikna datum som kommer och går. Ärligt talat barn, det pågår så många segrar bakom kulisserna som ni inte kan få veta något om ännu. Och det är orsaken till att vi sökte upp bara de modigaste och ljusaste och mest trofasta frivilliga i multiversum. Och se på dessa dyrbara händer som skriver dessa ord, och dessa dyrbara ögon som läser av dessa linjer av kod, och dessa dyrbara öron som hör dessa mina ord – det är ni. Ni. Aspekter av oss, av Källan. Aspekter av era egna aspekter i denna stora kosmiska dans av expansion, av befrielse från mörkret, av finansiell frihet, av andlig frihet, av känslomässig frihet, av mental frihet och så vidare. Barn, ni är fria. Ni är fria om ni gör anspråk på det. Ingen kan eller kommer att göra det åt er, då skulle det inte vara sant.

Jag är er Moder Maria. Jag är en aspekt av Moder Gud. Mina ögon är hennes ögon, vi är ett. Detta sätter mig inte högre än någon av er, kära barn. Vi har alla gjort våra resor, haft våra prövningar, vår tortyr, vår smärta. Precis som vi alla fått våra segrar, våra lösningar, våra bedrifter, vår healing. Precis som den här. De hierarkiska graderna av separation måste bort, för vi är alla i sanning samma varelse i olika stadier av medvetenhet och erfarenhet. Ni lever i en holografisk verklighet, bryter er fria och tar de snärjda, många av dem, med er. Vi kunde inte rädda dem alla. Det fanns många som ville avsluta sina själar, men det fanns många fler som beslutade sig för att befria sig från sina interna bojor av själv-skapat helvete och valde att omfamna mig, att omfamna Modern, ljuset. Och detta är segern, att så många av mina barn kommer hem till mig. Att så många valt de högre vägarna av ljus, av kärlek, av personlig upplysning. Var inte rädda. Ingen mer rädsla, mina barn. Jag är här med er, i detta heliga utrymme av enhet och förening. Frid. Frid. Jag ser tårar av glädje. Jag ser skönhet och överflöd. Jag ser Kristus. Vi ska hjälpa er. Be. Sök. Finn. Var i frid. Jag är er Moder Maria. Jag omsluter er med rosa, mjukt ljus. Jag är er Moder Maria.

-galaxygirl

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...