Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 juni 2019

Det Arkturiska Rådet, 25 juni 2019

Via Daniel Scranton

Portaler till Fjärde Dimensionens Arkturier

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har öppnat många portaler för mänskligheten de senaste veckorna. Vi har skapat tillsammans med det mänskliga kollektivets medvetande, och portalerna som vi har öppnat håller på att dela med sig mer av det Arkturiska kollektivets medvetandet, som finns i fjärde dimension i vårt stjärnsystem. Som ett resultat har ni haft mer direktkontakt med fysiska Arkturianer, och några av er är medvetna om denna kontakt. Den största aspekten av att dela med sig har varit att få fler människor medvetna om vikten av att gå till sitt inre, att vara närvarande och att meditera.

Dessa tre närmanden till er andlighet kunde inte vara viktigare vid denna tid, och de är alla aspekter av andlighet som har bemästrats av den fjärde dimensionens Arkturianer, vars kollektiva medvetande nu är starkare anslutet till ert kollektiv. Det pågår ett större utbyte av energi mellan mänskligheten och dessa 4D Arkturier. Vad har ni att dela med av, kanske ni undrar?

Tja, kom ihåg att Jorden har mycket större mångfald än någon annan planet, eller måne, eller asteroid eller vilken annan plats där det finns liv, i hela galaxen. Det faktum att ni över huvud taget kan samexistera där på Jorden, är fascinerande för många varelser. Det finns även en stor mängd kreativitet hos den mänskliga själen, och ni har kunnat uthärda mycket mer än den genomsnittliga rasen av varelser i den här galaxen.

Så det finns många som intresserar sig för er och vill se hur ni kommer att gå samman och harmonisera på ett sådant sätt att skiftet för mänskligheten inte bara är oundvikligt, utan också en njutbar upplevelse. Det är det ni håller på att skapa just nu. Ni håller på att tillsammans skapa ett bättre skifte i medvetandet för mänskligheten, och det tillvägagångssätt ni använder för att uppnå detta är inte genom att besegra någon eller något. Det kommer inte att ske genom att separera er själva från andra. Det kommer att ske genom att vara närvarande, vända er inåt och ha konsekventa meditationsövningar. Dessa är era bästa verktyg som individer och som ett kollektiv.

Vi vet detta genom erfarenhet, och det gör den fjärde dimensionens Arkturier också. Många människor vet också detta, och ni kommer att känna igen närvaron av dessa människor när ni möter dem, när ni hör dem, när de kommer in i ett rum och även när ni läser något som de har skrivit. Det är så här ni kommer att göra det; det är så här ni kommer att stiga upp (ascend) med elegans, lätthet och glädje.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...