Rådet via Ronald Head, 25 juni 2019

Rådet via Ronald Head, 25 juni 2019

Per Staffan 26 juni 2019

Ron Head (channeled messages)

Energi och Fältet | Rådet via Ronald Head

25 juni 2019

Återigen skall vi prata om ämnet energi och fältet i vilket ni är deltagare. Låt oss idag skapa en bild för er om vi får.

Det finns, i vår bild, ett enormt fält. Det är faktiskt oändligt. Men vi inser att det här är en idé som är obegriplig för er, så låt oss hålla oss till enormt.

Detta fält omfattar allt som ni som kollektiv är medvetna om. Faktum är att allt som ni är medvetna om består av detta fält, eftersom inget annat finns. Nu känner ni ett behov av att namnge saker. Så ni frågar fältet vad det är. Fältet svarar, ”Jag är det jag är”. Okej. Det är förvirrande nog, så ni ger det ett annat namn. Ni kallar det Gud, Allah, Wakantanka, eller vad som helst, beroende på ert språk och er kultur. Vi hoppas att ni kan vara tillräckligt vidsynta för att acceptera det. Det här är helt okej för fältet, för Det vet att Det är allting.

I detta enorma fält finns det biljoner på biljoner punkter av erfarenhet och medvetenhet. I ett litet hörn av det hela finns en mycket liten sak som kallas en planet. Och på denna planet finns det väldigt många fler pyttesmå medvetenhetspunkter som har ett växande medvetande om vad de är, men är i ett stadium som verkligen behöver en del uppväckning. De accepterar ännu inte att de faktiskt består helt av fältets stoff. Och de har inte fullt ut nått en förståelse för konsekvenserna av det.

Detta fält är flytande, liksom fält är. Observation visar att delar av fältet rör sig på föreskrivna sätt, banor inom banor inom banor. Så enskilda delar av fältet möter mycket olika tillstånd och kvaliteter av energin när de går genom fältet.

Energifält, som de är, kommer att sänkas eller lyftas till viss del beroende på kvaliteterna hos den energi de passerar igenom. Fält, i och av sig själva, kommer också att påverkas av förändringarna i andra fält som omger dem.

Det omgivande energifält som ni rör er in i vid denna tid är allt högre i frekvens och medvetenhet. Detta påverkar er på förutsägbara sätt. Era egna avsikter och ansträngningar försvårar denna effekt. Ni har dessutom en påverkan på alla fält runt omkring er och alla fält inom er. Fält är som fält är, detta är faktiskt inte särskilt korrekt. Men för kommunikationens skull så duger det. I andra sammanhang skulle vi säga att det faktiskt inte finns några sådana gränser för er.

Allt detta, som vi är säkra på att ni är medvetna om, beskriver er situation … delvis. Vi skulle fortfarande vilja ta itu med hur ni kan, får och har en påverkan på de fält som utgör den person som ni kallar ”mig” och varför det är möjligt.

Fråga er själva detta. Vad orsakar skapandet av saker i dessa fält? Vad får dem att ändra sig när de ändras? Vad orsakade en del av fältet att bli en stjärna? En planet? En mus? Mig själv? Och kan jag använda samma energier för att ändra eller skapa? Och i så fall, vem är jag? Vågar jag acceptera att det kan vara sant?

Ser ni det problem som de flesta av er har med dessa idéer? Ni har omsorgsfullt lärt er att ni aldrig borde tänka på det här sättet.

Tanke, avsikt, fantasi är det sätt på vilket saker uppstår. Det är lika sant för stjärnor som det är för kakor eller byggnader. Den enda skillnaden är Källan eller källan till tankar, avsikter eller fantasi. Ja, du kan göra det här. Egentligen gör du redan detta i varje ögonblick. Så, frågan är verkligen, vad skapar du? Gillar du det?

Ha ett trevligt skapande!

Det finns två publicerade böcker tillgängliga på Amazon som innehåller de samlade meddelanden som Ron Head fått (det är jag). Den första är The Wisdom of Michael, tillgänglig HÄR HERE, och den andra är It Rings True, tillgänglig HÄR HERE

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Du får kopiera och omfördela det här materialet så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och du inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna länk: http://ronahead.com/

 

Du gillar kanske också...