Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 maj 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 maj 2019

Bättre tidslinjer för Uppstigning ∞ 9D Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har undersökt flera olika tidslinjer som ni har framför er och vi är glada att rapportera att de tidslinjer vi undersöker fortsätter att bli bättre och bättre för mänskligheten. Ni håller en högre frekvens som ett kollektiv och det gör ni till stor del på grund av hur mycket ni har kunnat komma åt när det gäller de energier som har kommit in. Att så många av er har blivit uttråkade med det tredje och fjärde dimensionella sättet förebådar mycket fint för evolutionen av medvetandet som händer där.

Om ni alla var intresserade av att fortsätta spela samma spel som ni har spelat med er själva i många, många livstider, skulle det bli mindre tristess. Istället skulle ni jaga något utanför er, någonting som aldrig kommer att tillfredsställa er. Men det vi ser är ett erkännande att det tredje och fjärde dimensionella sättet kommer att vara otillfredsställande om ni utövar dem och då ser vi att ni gör vad som är nödvändigt för att vara öppen för de högfrekventa energierna som fortsätter att komma in.

På så sätt kan ni inte veta vad ni ska göra med er och det tjänar er och resten av mänskligheten. Det känns inte som att ni passar in, betjänar er och resten av mänskligheten. Att inte vara intresserad av att ha det perfekta livet som det är på planeten Jorden just nu tjänar er och resten av mänskligheten.

Ni har kunnat skönja för er att i slutändan kommer ni bara att bli nöjd med utvidgandet av ert medvetande. Ni har givit er in i matt energi och ni har också varit villiga att gå in och få tillgång till den gudomliga kvinnliga aspekten av er som är mycket öppen för att ta emot alla högre frekvensenergier som har kommit på er väg och det kommer att fortsätta att komma er väg.

Så ni hjälper till att placera mänskligheten på dessa mycket bättre tidslinjer för uppstigning och ni lär er att vara tålmodiga trots att ni ser förutsägelser om när skiftet eller händelsen kommer att hända. Att kunna navigera den fjärde dimensionen i fred och harmoni är färdigheter som ni behöver just nu och vi ser er utveckla dessa färdigheter och vi ser en ljusare framtid för er alla, oavsett vad förhållandena i ert liv är nu.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...