Ganesha via Beatrice Madsen, November 24th, 2019

Ganesha       via    Beatrice Madsen     191124

Tiden för kunskap är här. Människan har äntligen nycklarna i sin hand för att kunna öppna låsen till den riktiga,  sanna kunskapen. Den har tidigare hållits fördold för henne, under den kollektivistiska fasen av er mänskliga utveckling. Somliga bröt ändå upp låsen och kunde få ta del av den sanna kunskapen men de tillhörde fåtalet. Nu ska kunskapen göras tillgänglig för alla som vill. I och med era sociala medier och att era kunskapkällor blir så mer lättillgängliga kommer också kunskapen att skölja över er och ni kommer lättare åt den.

Jag vill se er hungriga på kunskap om er sanna historia, vem ni egentligen är och var ni bor. Jag älskar när ni är vetgiriga och sökande efter mer och mer, djupare och djupare. Slöja efter slöja dras bort. Ni använder eran fantastiska känsla för vad som är sant eller falskt, och jag ser hur det tänds ljus efter ljus i ert väsen allteftersom ni förstår och tar till er.

Så småningom kommer gömda dokument fram från en av era gamla storhetskulturer, som kommer att vara väsentliga för er föståelse av männiksans ursprung och allt därtill. De kommer att finnas när ni är öppna nog att kunna ta till er dess visdom, och de kommer att tjäna som portal och ljusbringare till er värld. Den mörka agendan kommer att avslöjas så att de som är kvar och tjänar dess syfte får svårt att dölja sig för världen.

Elefanten är en stor kunskapsbank och en pelare mellan himmelens sfärer och det jordiska. Jag bär elefantens vishet med mig till människan och be du kan be mig om hjälp om du vill ha eller behöver kunskap och vishet och jag ser till att den kommer fram till dig på det mest oanade vis.

Det stora uppvaknadets och kunskapens tid är här. Det gamla sättet att se på kunskap har spelat ut sin roll. Detta kan ni känna om och om igen. Kunskapsmatrisen som vill hålla er fångna i sin territoriella sanning, faller samman som dominobrickor. Hur perfekt dess yta än framställs så ekar tomheten däri. Den riktiga kunskapen och sanningen lyser med egen kraft och dess vishet bär sig själv.

Jag är Ganesha, kunskapens Gudom, till hälften elefant och jag har talat.

Du gillar kanske också...