Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 juni 2019

Det Arkturiska Rådet, 26 juni 2019

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har ett brett spektrum av perspektiv som vi kan hålla samtidigt, eftersom vi är ett kollektiv. Ni är själva ett kollektiv på Jorden och vi kan se när ni är på väg i en annan riktning.

Ni kanske känner till fenomenet om den hundrade apan. Det är en teori baserad på ett vetenskapligt experiment som säger att när den hundrade apan vet hur man gör något, då vet alla andra apor det. Det är punkten för den kritiska massans medvetande hos apan. Återigen, detta är baserat på experiment, och ni kan söka på det på Internet för mer information.

Ni, som ett mänskligt kollektiv, har upptäckt att ni har förmågan att kommunicera med varandra telepatiskt, och ni har också upptäckt att ni kan kommunicera med växter och djur på samma sätt. Vi märker att denna förmåga har ökat hos dem av er som är vakna, och vi kan se att ni närmar er den kritiska massans punkt för det mänskliga kollektivets medvetande. Snart kommer människor, som aldrig skulle förvänta sig att skicka eller ta emot ett telepatiskt meddelande, att få den upplevelsen och undra varför och vad händer?

Vi rekommenderar att de av er som är vakna och som tar emot denna överföring, använder er telepatiska gåva på ett mer konsekvent sätt. Ni vill ha en experts råd i det här, så att ni kan hjälpa andra som kommer att upptäcka sina telepatiska förmågor ganska snart.

När ni är telepatiskt starkare sammanlänkade kommer det att hjälpa er att känna mer medkänsla för varandra. Det här kommer att föra mänskligheten samman som en helhet. Denna gåva som ni alla håller på att utveckla är därför mycket viktig i uppstigningsprocessen. Använd den och uppskatta den. Nu är det dags att sträcka ut en hand och också att få mer av varandra.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...