Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 26 februari, 2021

 

Ni bör veta vid det här laget att inget sker av en slump och nedstängningen som orsakats av covid19 har därför resulterat i ett slags stillastående av era normala aktiviteter. Det är ett fenomen över hela världen där ni haft gott om tid att tänka över hur ni tar er fram och lever i fred. Det finns många omständigheter som påverkar era liv och hur ni relaterar till andra, så i stället för att vara åtskilda kan ni komma samman i ömsesidig förståelse och respekt. När allt kommer omkring är ni Ett, även om ni är många, och kan förenas som systrar och bröder på den mänskliga resan mot samma mål. Alla ni som vaknat upp till ert gudomliga jag söker sanningen, och oavsett vilket namn ni än har för Gud, så finns det bara den enda Universella Högsta Skaparen.

Era föreställningar och traditioner kan vara olika men till sist kommer ni alla att befinna er på samma väg. Eftersom Uppstigning beräknas ha skett år 2030, blir det helt klart en sammankomst då ni övervunnit eventuella kvarstående fördomar och felaktiga föreställningar. När varje själ inser att ni alla haft erfarenheter i olika religioner blir det tydligt att ni alla färdas längs samma väg. Det vore därför logiskt att ni kommer fram till samma andliga slutsatser och sanning. Det har funnits många avancerade själar som särskilt kommit till Jorden för att hela tiden vägleda er framåt, och varje religion har en ledande själ med stor kunskap och insikt att dela med sig av till er. Sanningen kommer alltid upp till ytan och finnas kvar när allt annat faller bort.

Ha alltid ett öppet sinne och var redo att lära er ny förståelse, då religion ibland mer har varit av människans värld än av Gud. När ni nått stadiet av att vara en gammal själ är ni mer medvetna och förstår mer av sanningen och förstår intuitivt när läror inte är helt sanna. Läror från anden är nästan säkert sant men behöver ändå övervägas noga. Den senaste läran från ”Guden inom” en själ är följderna av att ni passerat markören 2012, som visat en beredskap att ta emot en större. Vi är noga med att inte ge er större sanningar förrän vi är säkra på att ni är redo. Denna lära talar om för er att alla själar har samma Gud, och den vetskapen i sig borde föra er närmare varann. Det har kommit en tid när ni inser att en religion kan inte ensam rymma hela sanningen.

Att hålla fast vid en religion har sitt syfte då man är i ett tidigt skede av förståelse. Men då ni rör er från den ena till en annan börjar ni förstå att sanna läror alltid träder fram hur lång tid det än tar. Vi pressar er inte in i nya läror då allt kommer i sinom tid och då ni är redo för dem. Till och med ateister har en tro i ett system och när de inser att det finns mer i livet, kommer de att söka en sanning som passar dem. Man kan inte göra annat än att tro att det finns mer än bara Jordelivet. Till och med när man ser på naturen med sina årstider, tillväxten som kommer tillbaka och pånyttfödelsen som kommer efter vad som varje år verkar vara ett slut.

Människan själv kan ha en upplevelse av att komma ihåg händelser i före-detta liv, som att känna igen platser som man besöker första gången, och på samma sätt känna mycket starkt att man redan känner en person som man träffar för första gången. Ibland kan en person ta upp en sak och ”känna” energin som lämnats av en tidigare ägare, vilket visar hur energi förts vidare. Om man verkligen vill ha bevis för att det finns tidigare liv finns det mycket som intygar det, och den fysiska kroppen är en källa till information om själen och dess energi som bebor den och som kan föras över till fysiska objekt. Det påvisas av de mediala själar som kan hantera objekt och ”läsa” fakta om ägarens liv. Så det finns mycket som intygar att alla objekt verkar kunna överföra inre energi.

Människa är inte sin fysiska kropp och även om en del inte inser att de har en själ, så har de ändå det. Det är inte ovanligt att man lämnar kroppen och kan se ner på den och se på den som sådan, och det visar att själen kan ha en ut-ur-kroppen-upplevelse. Exemplen är otaliga och det bevisar att ni inte är bara kroppar och för en del visar det att livet fortsätter efter kroppens död. En del själar har livliga drömmar där de träffar vänner och familj som redan gått över och de känns verkliga helt enkelt för att de är det. Allt detta visar att döden inte finns och att själen lever vidare och det finns återfödelse. Detta öppnar upp ett nytt kapitel i era liv om hur ni kan fortsätta med er livsplan och reinkarnera igen.

Det finns så mycket mer i livet än vad de flesta inser, tills de når den punkt där de börjar söka en större förståelse för vad som är meningen med livet. Utan mening verkar det vara utan ett riktigt syfte och till och med utan värde. Det blir dock säkerligen ordnat händelser i livet som väcker upp en, förutsett att man intresserar sig för det. Det är inte så att det är någon brådska då det kan finnas oändligt antal liv som ger möjlighet till erfarenheter som till slut väcker själen. Förstå det så att själar ofta accepterar att de är bestämda att fortsätta reinkarnera utan att ifrågasätta livets mening. Som väl är kommer det oundvikligen en tid när en själ börjar inse att det måste finnas mer än den fortsatta cykeln av återfödelse.

För närvarande befinner ni er i en förvirrande tid när syftet med livet verkar gäcka er. Bekvämligheten med gamla vanor är borta och framtiden är osäker, utom att ni nu inser att förändringar är förestående och verkligen oundvikliga. Förändringarna som kommer att ske avser att välment leda er mot en ny Tid med stor betydelse som tar er bort från de oroligheter och den osäkerhet som är nu. Förändringar kommer snabbt och är i gott syfte avsedda att lyfta upp er och göra er redo för större händelser som för fram stora förhoppningar och avsikten att lämna det gamla, vilket redan tjänat sitt syfte. Er nya verklighet kommer helt klart att visa er att det är goda tider framöver, då de Mörka till slut lämnas att uppleva sitt eget frånfälle. Därefter kommer ni att uppleva sann fred med kärlek och harmoni, och ni kommer att veta att de lägre vibrationerna inte längre kan störa era liv.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...