Saul via John Smallman, 27 juni 2021

 

Saul via John Smallman

den 27 juni 2021

”Släpp taget om allt behov av att omvända andra till Gud”

 

Mänskligheten rör sig i allt snabbare takt mot sitt storslagna uppvaknande, i och med att alltmer information om korruption nu allmänt avslöjas i flera olika slags organisationer, vilka människorna under många år har trott att var ärliga. Det är chockerande för den största majoriteten som själva är ärliga och lever på ärlighet och integritet, när det mycket tydligt visas för dem att de organisationer som de växte upp med att lita på och respektera, i flera tiotals år har ljugit, svikit och misslett dem. Detta kommer nu till ett slut, för att alla som i flera år – ofta rätt ovilligt – har gett stöd åt dem som kontrollerar dessa brottsliga organisationer inte längre i god tro förmår vara tysta. Många ”visselblåsare” träder nu fram för att avslöja svekets enorma omfattning som har utövats på världens invånare av sina maktlystna styrare och ledare.

Det är de mänskliga egona som strävar efter makt över andra, för egot drivs av rädsla, ofta en intensiv rädsla! Rädslan utvecklas ofta till förbittring – ’andra är mer attraktiva, mer framgångsrika, förmögnare eller mäktigare än jag, och det är inte rättvist!’ – vilket blir till ilska och ilskan strävar efter upprättelse eller vedergällning för vad egot tror att med rätta hör till det och som antingen inte har tilldelats det – det var dags – eller så blev det orättvist fråntaget detta.

Många av dem som befinner sig i auktoritetspositioner över andra tror starkt på att de måste kontrollera dessa andra, för om de inte gör det så kommer det att leda till stor skada eller harm. Denna övertygelse tyder på en brist på tillit till andra, vilket naturligtvis är en återspegling av deras egen självtillit som projiceras utåt, för det är alltför smärtsamt att uppmärksamma och ta itu med detta. Som ett resultat springer de ständigt från sig själva, från alla stilla stunder när denna rädsla, eller misstro kan uppstå, och engagerar sig i ego-riktade aktiviteter – mentala eller fysiska – vilka ställer sig i linje med, eller till och med genljuder med, deras tro på att kontrollera organisationerna, eller avdelningar inom dessa organisationer, av vilka de är beroende för sin inkomst och där de dagligen fokuserar praktiskt taget hela sin uppmärksamhet. De är fullständigt omedvetna om det faktum att de, för att inte tala om alla andra, är eviga andliga varelser som har en upplevelse i en kropp för att hjälpa till med sitt andliga uppvaknande, och tror att detta nuvarande liv är deras enda möjlighet att uppleva roligheter och lycka, eller att göra skillnad i världen för vilket de kommer att bli hågkomna och förhoppningsvis hyllade och respekterade av sina jämlikar och av dem som de väljer att dominera och leda.

Dessa ledare blir själva kontrollerade och styrda av andra ovanför dem i hierarkin, andra som förefaller ha ännu större makt och färre skrupler än vad de har och detta intensifierar deras rädsla. Dessa andra är inte kända eller uppmärksammade av allmänheten, för de säkerställer att de lever liv som är varken uppseendeväckande eller pretentiösa och de är extremt diskreta i sina mellanmänskliga relationer, i vetskapen om att i och med att de gör detta så måste makten de utövar hemlighållas, eller så kommer den oundvikligen att fråntas dem och sedan användas till att förstöra dem.

Egona är drivna av rädsla. Om ni kan uppmärksamma detta så kommer detta att möjliggöra för er att hantera era egna egon på ett praktiskt sätt, såsom att ta er tiden att svara an på situationer i stället för att tillåta eller välja att en nästan omedelbar ego-reaktion äger rum. När ni lyckas med att göra detta så känner ni att detta är den ni verkligen är, ni inser att ni inte har låtit rädslan komma in genom era egon eller era känslor för att kontrollera er och möjligtvis förorsaka att oönskade relationsproblem uppstår, vilka distraherar er från den aktuella frågan. Ni kommer då att känna en känsla av tillfredsställelse och frid, i stället för ilska och förbittring, till och med när frågan som har uppstått är ett resultat på något som ni själv har sagt eller gjort vilket inte stod i linje med Kärlek.

Ni alla är varelser av Kärlek för det finns endast Kärlek. Tillåt därför er själva att bli medvetna om er inre vetskap om detta, först genom att acceptera Sanningen i det och sedan genom att välja att uttrycka och uppleva Kärlek inombords och för er själva. Bli medvetna om att all känsla av skuld, skam eller ovärdighet behöver uppmärksammas för de lärdomar med vilka de har uppvisats för er i era liv, tackas för att ni gör det, och sedan kärleksfullt släppas. När ni gör detta, förlåt er själva för alla synder – vilka är misstag och alla tankar, ord eller gärningar som inte stod i linje med Kärlek – och som ni tror att ni har begått, för i sanning har de aldrig inträffat. Ni ÄR Kärlek, alltid Ett med Källan, Moder/Fader/Gud och därför finns det INGET SÄTT på vilket ni skulle förmå eller ens ha tänkt eller sagt, eller gjort något som inte var i perfekt harmoni med Kärlek.

Ni skapades av Källan och dess kärleksfulla partner, exakt likt sig Själv, och därför är ni oförmögna att tänka tankar, uttala ord eller agera med handlingar som inte liknar Källan. Men i egenskap av människor i kroppar, som lever en illusorisk verklighet, en dröm eller en mardröm av verkligheten i vilken det overkliga eller icke-existerande förefaller vara fullständigt verkligt, så är det svårt för er att acceptera Sanningen som är Verkligheten – Enheten som är Gud och Ni levande som Ett i perfekt harmoni. Men djupt inom er själva vet ni att detta stämmer.

Era egon fick er emellertid att tro att illusionen om kroppen är verkligheten, för när ni blir medvetna om att den inte är det, så vet de att de kommer att bli helt och hållet integrerade till det enda tillståndet som existerar – ENHET. Era egon är skräckslagna för att förlora sin känsla av självet – självet med ett litet s – för uppenbarligen separerat från Källan, så kan det se ut som om det faktiskt var pyttelitet och fullständigt maktlöst, fråntaget all känsla av makt som ni har gett det genom att tillåta det att styra eller dirigera era mänskliga liv.

Därför är det väsentligt att ni åtminstone dagligen, helst flera gånger varje dag, uttalar och återställer avsikten att vara endast kärleksfulla vadhelst som än dyker upp. När ni i varje stund tillåter er själva att vara vad ni är – Kärlek – så kommer alla tvivel, all förvirring, all overklighet, att vika undan och upplösas, vilket på nytt visar er Sanningen om vilka Ni är, Ett med Källan i oändlig glädje och kreativ harmoni, ett tillstånd från vilket ni aldrig har varit separerade ens under en stund, ett hjärtslag, eller det kortaste ögonblicket. VARFÖR? För endast Den ENDA existerar, och det finns inget utanför eller bortom den oändliga Enda. Därför är separationen från denna Enda, från Allt Som Är, OMÖJLIGT.

Vetskapen om detta, när ni upplever insikten om denna gudomliga Sanning, fyller hela er varelse och ni märker att ni befinner er i frid i vartenda ögonblick, för att veta och vara er sanna natur i varje stund är att uppleva Himlen på Jorden. När detta inträffar, vilket det kommer att göra, kommer andra att dras till er som magnetiserade, för Kärleken och acceptansen som ni är, expanderar ert energifält enormt, till att samverka med många, många andra. Detta är hur världen förändras just nu, i och med att mänsklighetens uppvaknandeprocess accelererar. Den kan inte ändras med kraft, genom grymma och auktoritära regimer såsom er långa historia tydligt uppvisar.

Så släpp taget om allt upplevt behov av att omvända andra till Gud – det är bara behovet hos era totalt osäkra och rädda egon att få andra till att samtycka med dem – var i stället era underbara och heliga Själv som lever utan rädsla och i det fullständiga tillståndet av frid, vilket er totala integrering med Källan i varje ögonblick erbjuder er.

Med så väldigt mycket Kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...