Ivo av Vega via Sharon Stewart, 28 april 2020

Ivo av Vega via Sharon Stewart, 28 april 2020

 

Tror du på Överflöd? | Ivo of Vega via Sharon Stewart

TROR DU PÅ ÖVERFLÖD?

Jag: Så du trodde inte att jag skulle räkna ut det, eller hur Ivo?

Ivo: Det gjorde jag inte, min älskade. Så jag gav dig svaret. Vi har planerat att diskutera begränsande trosuppfattningar ett tag och ämnet kom inte upp. Så jag ska säga er nu, det finns en övertygelse som så få på er planet förstår och det är den springande punkten: Ni tror inte på överflöd. Ni tror på knapphet.

Jag hänvisar till knapphet på pengar (brist), brist på god hälsa (sjukdom), brist på kärlek (ensamhet, övergivande), brist på vänner, brist på sysselsättning, knapphet på sunt förnuft eller intelligens är en annan knapphet som många beklagar på din planet. Din planet är galaxens omvända – galaxen frodas med sitt överflöd. Vi tror på detta och därmed skapar vi det för oss själva och vi behöver aldrig gå utan.

Nu står era människor inför sina knapphetsproblem. De får inte arbeta just nu och många går utan mat eller kontanter. De står i kö till matbanken eftersom de fångades omedvetna. De som fick reda på den förestående nedstängningen, sprang ut för att köpa varor de skulle behöva och tydligen är en brist på toalettpapper inte en sak ni skulle vilja drabbas av så ni skapade faktiskt den bristen för andra på grund av er egen rädsla.

Er värld är inte i balans eftersom de flesta tror på knapphet. De tror att vad de vill ha inte kommer att ges till dem. Det är kärnan i era problem på jorden och hur ni har kunnat kontrolleras – genom ett fattigt medvetande. Eftersom ni tror att det är någon annans jobb att tillhandahålla det ni behöver till er. Som om ni var barn.

Det är ditt eget jobb att tillhandahålla det du behöver för dig själv. Ni är skapare. Och ni har blivit lurade att skapa brist för er medan andra har stulit ert överflöd från er.

När ni fokuserar på ett problem, fokuserar ni faktiskt på vad som är fel eller vad ni saknar, i stället för vad som finns rikligt i era liv.

Ert folks enda stora begränsande tro är tron på knapphet, inte på överflöd. Ni är negativa tänkare.

Så min älskade, du vill återvända till hälsa. Sättet att göra detta är att fokusera på ett överflöd av hälsa. Du vill återgå till rikedom. Sättet att göra detta är att fokusera på ett överflöd av rikedom. Du har den kärlek du önskar i ditt liv men ibland vårdar du inte denna kärlek eftersom du är upptagen med att fokusera på knapphet igen.

När ni övervinner detta motstånd mot överflöd, kommer dammluckorna att öppnas. Men ni tror att ni är på jorden för att vara begränsade, avgränsade, bevakade, lydiga, kontrollerade, manipulerade och att ni måste arbeta för era liv, vilket naturligtvis är ett orättvist system.

Detta är kärnan i allas problem. De tror på brist. Det gör alla. Om alla ni skulle föreställa er ett liv i överflöd, hur skulle det se ut? När den här videon är över kan du sitta och fundera över det.

Min älskade, Ashtar har sagt i sin senaste video (Vad CoVid 19 visar er) att vi inte kan ge er allt ni behöver för att förändra världen på en gång eftersom det skulle förkastas. Varför skulle ett överflöd av pengar förkastas av ert folk? För att ni tror på knapphet.

Så vi kan inte ge er alla, till exempel, en miljon dollar eftersom motreaktionen skulle vara värre än om vi gör det på ett annat sätt. Ja, jag hör att du säger att du inte skulle få någon motreaktion från mig, men har du någonsin HAFT en miljon dollar i din plånbok? På ditt bankkonto? Hur vet du hur du skulle reagera?

Vi måste börja ge jordens folk sin St Germaine-finansiering långsamt, och den måste distribueras på ett sådant sätt som känns legitimt för er. Folket kan klaga på de snåla regeringarna som försöker knäcka dem och bara ge dem två tusen dollar när deras verksamhet går under. Det är på det sättet ni är vana vid att vara tacksamma, så vi måste se till att det blir utdelat på ett sådant sätt som är acceptabelt för er. Naturligtvis kommer det mer pengar. När ert folk börjar tro att pengarna kommer till deras fördel, inte för deras slaveri, och de börjar inse att arbeta för att leva är slaveri, inte frihet, och det är verkligen inte vägen till överflöd för så många, då vi kommer att kunna flytta fram ett steg. Deras trossystem kommer att ha förändrats i den omfattningen att vi kan föra pjäsen framåt på spelbrädet ett steg. Det är vad ni tillåter oss, och just nu har ni en fattigdomsmentalitet. Kollektivt håller ni dessa övertygelser och vi måste hitta ett sätt att förändra dessa övertygelser lite åt gången.

Jag: Intressant.

Ivo: Ert monetära system skapades för att förslava er, och genom att leva och arbeta med det såg ni livet som en kamp. Detta är inte överflöd. Och nu måste vi flytta er till ett mer omfattande tankesätt. Detta är utmaningen nu.

Överflöd är universums väg; det är vad Skaparen vill ha för er. Inte det här.

Ni måste nu fokusera på hur ett rikt liv skulle vara för er. I Sharons fall skulle hon återgå till god hälsa och ha ett överflöd på energi, ja, även vid 60 års ålder.

Hon skulle ha de pengar hon behöver för att köpa sitt hem för att skapa en rymdstation ifrån och för att landa skepp. Hon skulle köpa nödvändiga möbler och installera en uppvärmd pool så att hon kunde simma hela året.

Hon har faktiskt lyckats skapa en sak av överflöd för sig själv – och det är hög tid. Hon har gått i pension och nu har hon all den tid hon behöver för att göra sin själs arbete, den här tjänsten för er. Det som hindrar hennes framsteg är hennes dåliga hälsa.

Det handlar om vad ni tror att ni förtjänar. När ni är födda i ett system där den genomsnittliga personen var starkt begränsad, lär ni er, utan att verkligen tänka på det, att ni inte förtjänar mycket. Detta måste förändras, det här är vad vi åstadkommer nu när St. Germaine-fonderna och skuldförlåtelsen börjar.

Men hjälp oss nu om du skulle vilja. Sitt i 10 minuter och tänk på hur ditt liv skulle se ut om du hade den hälsa, rikedom och kärlek som behövs för att trivas på jorden. Det är ditt hemarbete. Och fråga varför du inte tillhandahåller dessa saker för dig själv nu. Hata inte dig själv, slå inte på dig själv, skyll inte på dig själv … du gjorde det bästa du kunde under dessa omständigheter. Men nu är det dags för din värld att kollektivt omfatta överflöd.

Det finns ingen hemlighet. Överflödet är din födslorätt. Det beror på dig. Du har redan skapat det men det stals ifrån dig.

Fråga dig själv, hur kan du arbeta och skapa ett stort utbud av rikedom skapat av dig, inte av någon kraft utanför.

Fråga dig själv, hur kan du skapa en sund hälsa för dig själv, oavsett vad du har fått höra av doktorer och läkare.

Fråga dig själv, hur kan du skapa den kärlek som kommer att uppfylla dig, hur kan du dra till dig de människor som behöver den kärlek du har att ge?

Det här är sakerna som förändras. Dessa måste fokuseras på med sinnet eftersom sinnet är skaparen av det fysiska tillståndet.

Ni har lärt er att vara starkt begränsade medan ni faktiskt är enorma skapare. Denna kraft har utnyttjats utan att ni inser det.

Jag: Tack Ivo.

Ivo: Min älskade, det är dags att din värld förstår sin svåra situation. Ert folk har haft det så individuellt och kollektivt. Nu med GESARA-lagen kommer er värld att röra sig till ett tillstånd av överflöd där alla kommer att gynnas och frodas.

www.sharonandivo.weebly.com

YouTube: SharonandIvoofVega

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...