Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 augusti 2019

Det Arkturiska Rådet, 28 augusti 2019

Via Daniel Scranton

Energierna Är På Väg In

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har en hel del spännande saker att berätta om de energier som är på väg in för mänskligheten vid denna tid. Många av er har önskat att ha större tillgång till era 5D-färdigheter och förmågor, och dessa energier, som är på väg in, är tänkta att återaktivera dessa färdigheter och förmågor inom er. Vi säger ”återaktivera” eftersom ni alla har varit fem-, sex- och sjudimensionella varelser i tidigare inkarnationer. Det innebär att ni har haft fysiska kroppar och använt dessa förmågor, som ni har hört talas om och undrat över när de ska komma.

Vi vet att många av er önskar få tillgång till er förmåga att skifta gestalt och er förmåga att teleportera, dvs. att flytta saker med tanken. Det här är förmågor som ni har bemästrat i tidigare inkarnationer, och de kommer tillbaka. Ni kommer att få de energier som innehåller de koder som kommer att återaktivera dessa förmågor inom er. Alla kommer inte att få sina telekinesiska förmågor på samma gång. För en del kommer det att ta längre tid att få tillgång till dem. En del kommer att ha blockeringar till sin telepati på grund av tidigare inkarnation, där någon läste deras tankar och fick information som inte var avsedd för allmänheten att känna till.

Som ni ser har ni en historia med dessa färdigheter och förmågor som är både positiva och negativa, och för vissa av er kommer det att ta tid att komma förbi dessa trauman och blockeringar. Men de här energierna kommer att påskynda processen, eftersom ni först måste ha tillgång till dem, och sedan gå igenom era minnen om när denna förmåga orsakade ett visst trauma, och sedan arbeta er igenom dessa upplevelser för att komma i ett bekvämt tillstånd, det tillstånd där ni kan få tillgång till alla era förmågor utan rädsla för följder.

Några av er kanske undrar varför allting alltid måste vara så svårt. Ni kanske undrar varför det hela måste vara insvept i Pandoras ask. Tja, det är helt enkelt så ni alla ville uppleva återanskaffningen av er gåvor. När något är lätt för er, tenderar ni att uppskatta det mindre, och allt är en möjlighet för er att växa och lära känna er själva som Varelse av Källans Energi. Allt som ni upplever är tänkt att få er att känna något också, för om ni inte känner allting kommer ni aldrig att veta hur det är att vara Källan. Och det är vad den här resan i det här Universumet handlar om för varenda en av er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...