Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 juni 2020

Det Arkturiska Rådet, 3 juni 2020 

Via Daniel Scranton

Ert Uppdrag Vid Denna Tid

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har alltid uppskattat det sätt som mänskligheten löser sina olikheter och tvister på, när alla inblandade parter beslutar sig för att nå en lösning. När ni inser att det enda sättet att leva i frid och harmoni är att prata om de problem ni har, det är då som verkliga framsteg görs. Ni har alla suttit vid många bord för att diskutera fred på Jorden, och det är den verkliga anledningen till att ni skapat våld, oenighet och krig i första hand. De är alla avsedda att i slutändan föra er närmare varandra.

När ni förstår att era handlingar och ord påverkar andra, det är då ni känner medkänsla. Därför har ni gjort upp ett system på Jorden där ni först upplever våld, sedan skuld och slutligen en önskan om fred. Ni vill alla ha fred, men några av er har olika idéer om hur ni ska uppnå den. Vissa människor tror att de behöver en massa makt och pengar för att få frid i sitt hjärta. Andra tror att de måste omge sig med människor som håller med dem, som ser ut som dem och agerar som dem för att få frid i sina hjärtan.

Vi vet att ni vet att inre frid är en utmaning. Ovillkorlig frid som inte kräver något för att förändras är en orimlig uppgift. Det är något som en andlig mästare hoppas att uppnå under en livstid. Vi vill att ni ska veta att det är er uppgift just nu. Er uppgift är att vara frid, att utstråla frid och känna frid i era hjärtan för att kunna hjälpa hela kollektivet, för att hjälpa er själva och alla dem som upplever en brist på frid just nu. Ni kan vara goda exempel och hålla vibrationen, och ni kan sända ut den friden till varje människa och varje plats som behöver den.

Ni kan också gå till ert inre för att se var ni har en inre konflikt, och ni kan försöka lösa den inre konflikten genom att helt enkelt släppa striden. Släpp striden och bli en enhetlig helhet som inte är splittrad, som är redo att erkänna sig själv som ett väsen av ren kärlek och ljus.

Vi uppmanar er att arbeta med alla de högre dimensionella varelserna. När ni vänder er till de högre världarna för hjälp i dessa tider av stort behov, kommer ni att finna att den alltid finns där. Den finns alltid där, eftersom högre dimensioners väsen alltid försöker att hjälpa. Vi är här för er nu och för alltid för att hjälpa er att hitta och behålla den där friden i era hjärtan.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...