Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 juli 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 28 juli 2021
Hur Man Undviker att Stämplas som ”Får”
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi är mycket glada för era framgångar, eftersom vi ser att ni lite oftare lägger era meningsskiljaktigheter åt sidan dessa dagar, i ett försök att leva i större harmoni med varandra. En del av er vet att ni kommer att vara oense med era grannar, era medarbetare eller er familj om vissa ämnen, och snarare än att försöka övertyga de andra om att ni har rätt och de har fel, har vi sett en uppgång i antalet möjligheter till fred istället för att gå i strid.
Om den här tiden ni har levt i inte har lärt er något annat, så har den i alla fall lärt er att ni inte kan övertyga någon om att de har fel, genom att gapa och skrika på dem. Det är inte vägen till enighet, och enighet och enhet är det slutliga målet på Jorden. Ni måste bli enhetliga för att utomjordingar ska kunna känna sig trygga med att landa sina skepp på Jorden, och ni behöver ett enat medvetande för att uppnå inre frid för att höja er vibration, och för att ge er själva tillgång till era andliga gåvor och förmågor. Ni måste knyta an med er E.T.-familj för att kunna gå med i den galaktiska gemenskapen, och ni behöver den där känslan av enighet för att kunna stiga upp.
För dem som fortfarande håller fast vid det här och som hellre vill ha rätt mer än att de vill vara snälla och medkännande, skulle vi vilja säga att ni kommer ingen vart med er övertygelse. Och om ni åtminstone kan sträva efter att acceptera andra som gör ett annat val, eller har andra tankar om ett ämne, då tar ni ett steg närmare harmoni där på Jorden. Ni måste låta var och en vara där de är, precis som vi måste låta alla er vara där ni är. Vi vill inte attackera er med någon slags kosmisk stråle för att få er att tänka annorlunda. Vi vet att sann andlig tillväxt och utveckling kommer från att ni kan älska varandra trots era olikheter.
Människor i er värld har utvecklats på grund av deras villighet att förlåta och glömma, så ni som ett uppvaknat kollektiv måste föregå med gott exempel, även om ni har några ganska starka övertygelser om en eller annan sak. Det är inte er tro som gör er värdiga en uppstigning. Det är en mycket religiös idé, som det är meningen att ni ska komma över just nu. Vad som håller er kvar på uppstigningsvägen är medkänsla, förlåtelse och villkorslös kärlek. Det är sådana tider nu att det ger er dessa möjligheter att erbjuda förlåtelse, känna medkänsla och vara villkorslös kärlek. De av er som redan vet detta och praktiserar dessa sanningar som vi ger er just nu, låt andra veta att det är det här ni står för.
Låt alla se era vänliga handlingar, ert tjänande, er vilja att se alla andra som era likar, oavsett vad de tror på och oavsett vad de väljer för dem själva. Den stora klyftan mellan de flesta människor har ofta sin grund i rädsla. Det är inte fördomar; de kommer senare. Det är inte hämnd; den kommer från en rädsla, att den som har skadat er kan skada er igen. Rädsla är grunden till all splittring.
Och om ni verkligen inte vill stämplas som ”får,” kommer ni inte att låta dem som drar nytta av er rädsla att splittra er. Ni kommer inte att låta dessa som drar nytta av er splittring att vinna. Visa den här världen och alla som bor här hur kraftfulla ni är genom att inte ge efter för rädslan, utan istället acceptera era medmänniskor oavsett vad. Se Källan och Kärleken inom var och en av era medmänniskor och ni kommer att klara er ur dessa prövande tider som ni har levt under ganska länge, och ni kommer att gå in i upplysningstiden. Ni kommer att fortsätta på er uppstigningsresa med mer glädje, mer frihet och mer kärlek än någonsin tidigare.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...