Jesus via John Smallman – Ert Uppvaknade är nära förestående, 26 juni, 2022

Jesus Genom John: Ert Uppvaknande är Nära Förestående 26 juni 2022

26 juni 2022

 

av John Smallman

https://tinyurl.com/2p8rynwn

 

Ni ska vakna in i Briljansen som är att M/F/G (Mother/Father/God) älskar sig själv oändligt.

Vi är Ett, det finns bara En, och ändå manifesterar den Ende sig själv ständigt – kraften och energin som är Den Ende – i ett oräkneligt antal kännande varelser som uttryck för Kärlek.

Vi alla, allt liv, allt medvetande, all medvetenhet, alla kännande varelser är aspekter av och permanent i enhet med den Ende. Det finns INGEN SEPARATION, och det skulle det aldrig kunna vara det eftersom den Enda är ALLT, ständigt och evigt Närvarande, bara helhjärtat ÄLSKANDE!

Livet och Kärleken är ditt eviga existenstillstånd, det är bara det att ni som människor i form, insvepta i en kort dröm eller kanske en mardröm, sover till och är omedvetna om Verkligheten. Det förändras mycket snabbt, eftersom det mänskliga kollektivet rör sig i sömnen innan det vaknar upp till härligheten av att bara VARA!

Att Vara är ren medvetenhet, fullt medveten om Allt utan avbrott eller distraktion. Det är att känna sig själv och hela skapelsen intimt – ihärdigt, ständigt, oupphörligt – för det är oändlig medvetenhet, Kärlekens ständiga flödande och blommande som tar hand om och utsträcker sig själv i en allomfattande glädjefull acceptans av den storslagenhet och briljans som den är. M/F/G, Kärleken, Källan, Alltet, Tillvaron, är Ett i ett oändligt, väsentligt och oumbärligt tillstånd av Varande, som för alltid utvidgar medvetenheten och medvetandet som är Allt som existerar.

Varje kännande, medveten och uppmärksam varelse är för evigt sammankopplad och sammanvävd i det som många kallar Gud. Det är det oändliga kreativa uttrycket från vilket de alla utgår, blandar sig och interagerar för den totala och fullständiga glädjefulla lycka som är Allt som är.

Där, i den Enheten, finns det bara evigt oändlig livlighet, upprymdhet, förtjusning, uppfriskande, förundran, glädje och jubel – glädje och salighet helt bortom er förmåga som människor i form att ens föreställa er. Och det är vad ni ska vakna in i, den briljans som är att M/F/G oändligt älskar sig själv – ALLA – i det mest magnifika tillståndet av harmoni och samarbete till fullkomlig glädje för varje kännande och medveten varelse.

Den förtjusning med vilken ni alla kommer att delta i detta mest ärofyllda firande av det kollektiva uppvaknandet kommer att vara överväldigande, fullständigt förbluffande – en oändlig glädje som är absolut långt bortom det oändliga!

När ögonblicket närmar sig, och trots de dagliga distraktionerna från dagens politik, konflikter och väderextremer, se till att ställa in och återställa din avsikt att bara vara kärleksfull, vad som än kan uppstå under dagen.

Att göra detta är inte bara oerhört viktigt, det är verkligen nödvändigt. Ni valde att vara i mänsklig form vid detta fantastiska nu-ögonblick i mänsklighetens andliga evolution för att på ett kraftfullt sätt hjälpa till i uppvaknandeprocessen.

Även om de allra flesta av er praktiskt taget inte får någon feedback om effektiviteten av era kärleksfulla avsikter, kan jag försäkra er att ni har en mycket kraftfull effekt.

Ingenting är överflödigt, för hos Gud har varje levande varelse – oavsett värde eller brist på värde som människor kan uppfatta sig att ha – skapats så gudomligt och kärleksfullt för att det ska kunna uppleva och uttrycka sig med full frihet och glädje i att göra så, sålunda glädja Gud och flytta er kollektiva uppvaknandeprocess målmedvetet framåt.

Och ert uppvaknande är nära förestående.

När du fortsätter med ditt dagliga liv under denna tid av enorma förändringar, vet att du är välsignad och vackert omhändertagen av M/F/G i varje ögonblick. Lita på och lev kärleksfullt, för det är vad ni valde att göra genom att inkarnera som människor vid denna tid av stor, faktiskt signifikant betydelse för det mänskliga kollektivet.

Det finns inga tillfälligheter!

Ni är alla här genom ert eget generösa och mest kärleksfulla val för att delta och hjälpa till i detta betydelsefulla äventyr, detta språng in till glädje. Fortsätt därför att dagligen gå djupt in i er själva, till era heliga inre helgedomar, och bjud in Kärleken för att visa er värdighet och uppmuntra er ännu en gång, för bara genom att vara närvarande som människor i detta ögonblick, och varje efterföljande ögonblick, för ni alla uppvaknandet till dess mest magnifika avslutning.

Ni kan inte ha någon aning om hur innerligt M/F/G älskar och hedrar er för ert trogna arbete med att föra uppvaknandeprocessen till dess mest underbara förverkligande.

 

Er kärleksfulla bror, Jesus.

 

 

 

Översättning: Lars-EricJes

You may also like...