Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 mars 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 mars 2020

 

Att leda mänskligheten in i den femte dimensionen

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har gjort omfattande forskning om mänsklighetens historia där på Jorden och vi har sett så många fall där ni har upplevt en katastrofal händelse som ett kollektiv. Vi har märkt att i var och en av dessa fall var det de som överlevde som hade det svårast. Dessa människor mötte inte bara sin egen rädsla för död, svält, förlust av hem och förlust av vänner och familjemedlemmar, utan de uthärdade också känslomässiga trauman. De som överlevde var de som bar bördan av det känslomässiga kaoset som den turbulenta händelsen lämnade i dess kölvattnet.

Det har varit många av dessa händelser som inte finns i era historiska böcker, men vi har utforskat dem och vi har utforskat den energi inverkan det gjort på det mänskliga kollektiva medvetandet. Vi vill att ni alla ska erkänna att ni har gynnats av dessa tidigare liv själva och vad ni har uthärdat. Ni har blivit kallade av det kollektiva medvetandet som är en del av den mänskliga historien, och ni har tagit de upplevelserna från de tidigare liven och verkligen dragit nytta av vad de liven gav om att överleva genom en global tragedi.

Det ni vill erkänna inom er själva just nu är att de av er som väljer att överleva den nuvarande globala pandemin kommer att göra det eftersom ni vet att ni har den styrkan i er. Ni visste att detta skulle bli en del av er roll som de som stiger upp, och de av er som är vakna visste att den största aspekten av det ni går igenom just nu skulle vara den känslomässiga effekten. Ni visste att ni skulle uppmanas att bearbeta mer än er rättvisa andel för mänskligheten och ni visste att ni skulle klara den uppgiften.

Många av er som är vakna har känt under hela denna livstid att ni har bearbetat för mänskligheten, ännu mer än vad ni har bearbetat era tidigare liv. I det här fallet pratar vi om att dra styrka från era tidigare liv för att hjälpa till att rensa det olösta traumat för resten av det mänskliga kollektivet som ni delar jorden med för närvarande och för de som passerar.

Ni visste att det här skulle vara värt det. Ni visste att denna livstid skulle leda er till förändringen i medvetande och ni visste att ni var de som gjorde detta mycket viktiga arbete, att leda mänskligheten till uppstigning, in i den femte dimensionen, till det högre medvetande som ni går in i den här gången. Vi är här för att stödja er, för att hjälpa er och för att påminna er om hur kraftfulla och starka ni verkligen är.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...