Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 mars 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 mars 2022

 

Flera Verkligheter, Tidslinjer och Versioner av allting

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är inte bara era allierade och era hjälpare på denna resa som vi alla är på av uppstigning, utan vi är också era medskapare. Allt sker genom samskapande, även er förmåga att höra oss överhuvudtaget. Det är ett medskapande genom att ni har frågat, vi har svarat och ni har anpassat er. När ni ansluter er till något som ni har bett om, då är det ert, men det finns fortfarande en överenskommelse mellan oss och er som gör att svaret kan ske. Vi vet att många av er är medvetna om idén om flera verkligheter och flera tidslinjer, men vad ni måste inse är att samma version av oss inte finns i alla verkligheter.

Det finns en verklighet där vi tar ett sådant tillvägagångssätt med er att vi inte ens skulle gå med på att bli kanaliserade eftersom den versionen av oss skulle känna att det skulle störa er naturliga utveckling. Men ni är inte i den verkligheten; ni är med i den här versionen av oss. Och så, när ni tänker på de förändringar ni skulle vilja se i mänskligheten, tro inte att varje enskild person på jorden i denna verklighet med er nu måste förändras. Bara ni behöver förändras för att gå till en verklighet där det finns en annan version av mänskligheten som är en återspegling av vad ni har förändrats till. Ni förstår, ni kan bara ändra er själva.

Det är därför det sällan fungerar när ni ber andra att ändra sig efter det ni säger. Ibland kommer det att fungera eftersom hela poängen med situationen ni befann er i var att få er att uttrycka något som ni behövde säga. Att ni behövde få ur er det, och i det ögonblicket förändrade ni er själva från att vara någon som aldrig stod upp för sig själv till att vara någon som talar för sig själv. Men om ni alltid ber andra omkring er att förändras, då är ni inte medvetna om sanningen att ingen utanför er måste förändras för att ni ska få en ny upplevelse av dem.

När ni ändrar er ändrar ni er vibration, och när ni ändrar er vibration ändrar ni er plats. Ni flyttar till en annan verklighet som har en annan version av de personerna, människorna, hela mänskligheten som ni skulle vilja se förändras. Hur är detta möjligt, kanske ni undrar. Återigen, det är ett avtal. Det finns en överenskommelse mellan er och versionen av personen som ni kommer att uppleva att komma samman i den verkligheten, för att påverka den verkligheten med era själars medvetande. Er själ kan projicera medvetandet som den har in i många, många verkligheter på en gång, vilket ger er själ den maximala mängd upplevelser den kan ha. Och det är vad er själ vill ha.

Det är därför det finns flera verkligheter. De ger er möjligheten att uppleva många olika sätt att känna er själva och många olika sätt att känna era medmänniskor, galaxen och universum. Detta är anledningen till att vi alltid kommer att leda er tillbaka till er själva, till er inre resa, snarare än att berätta om den enda verkliga verkligheten som ni alla verkligen upplever tillsammans och hur man kan ändra den. Det tjänar er så mycket mer att se er själva som skaparen av allt, och det ger er inte bara ansvar utan också makt.

Ni har kraften att förändra er hela tiden. Och när ni gör det, när ni ändrar ert sätt att se på något, hur ni tänker på något, hur ni reagerar på något, så förändrar ni allt eftersom ni flyttar till en annan verklighet. Fortsätt att skifta och ni kommer att finna att ni lever i en femte dimensionell värld. Och det är så det hela fungerar.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

 

Du gillar kanske också...