Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 november, 2019

STÅ UPP FÖR DEN VÄRLD NI VILL LEVA I ∞ NIO DIMENSIONELLA ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att kontakta er alla.

Vi är mycket entusiastiska över vad som väntar mänskligheten. Vi är glada över att se att ni kommer in i er kraft mer och mer, och vi är förväntansfulla att se hur ni kommer att passa in i det befintliga galaktiska samhället och alla varelser och stjärnsystem i och av det. Vi är ivriga att få se hur ni kommer att förändras, som samhälle och som individer, när ni får lära er att komma åt portaler, energicentrum, linjenät och så mycket mer. Vi kommer att bevaka detta med enormt intresse när ni växer och utvecklas och evolverar till era högre själv. Denna process har varit smärtsam för så många av er, och det har varit många gånger som de av er som är vakna har velat ge upp, men vi lovar er att allt kommer att vara värt det i slutänden.

Ni kommer säkerligen att få veta vem ni verkligen är, och ni kommer att förstå hur ni skall skapa er verklighet. Ni kommer att bli mycket bättre på att ta emot det ni redan har skapat, och er förmåga att levandegöra de nedladdningar ni redan fått kommer att öka avsevärt. Allt detta är vad som står på tur för er, och ändå är det lätt att när man ser sig omkring i världen att fastna i det tredje dimensionella sättet att skylla på någon annan och spela offret. Det är inte strategier som för er framåt. Det är dessa strategier som håller er där ni har varit. Du behöver komma ifrån hela idén att någon annan har mer makt över ditt liv än du.

Du behöver hela tiden påminnas om hur viktig din vibration är och hur obetydlig någon annans åtgärder är i förhållande till den enorma kraft du har när du harmonierar dig till Källan. Nu är det dags att släppa taget om gamla vägar, och det betyder att man inte kan se någon annan som på “andra sidan”. Man kan inte välja sida. Ni kan ta ställning, men er inställning måste vara för något positivt, snarare än mot något negativt.

Det är det enda sättet att förbli fokuserad på den värld man vill leva i. Man kan inte komma dit genom att peka finger mot någon annan och tala om hur fel den personen är. Ni måste skapa den verklighet som ni vill leva i, och sedan måste ni sätta er i en vibrerande harmoni med denna verklighet för att få den. Och när ni gör det kommer ni att få tillgång till allt det som vi har nämnt i denna överföring och mer. Det är vårt löfte till er. Vi vet hur universum fungerar, och vi vet hur mäktig du är, och vi vet att fler och fler av er vaknar upp varje dag till dessa sanningar.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att ha kontakt med er.”

You may also like...