Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 juli, 2020

Spännande Energier Insatta i Era Energifält ∞

Det 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton, 7 juli 2020

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi har börjat distribuera några mycket spännande energier över hela galaxen, och naturligtvis har vi inkluderat er alla där på planeten Jorden. Vi fördelar dessa energier nu eftersom vi känner behovet inom så många varelser i hela denna galax för en djupare förståelse av vem ni alla verkligen är. Vi deponerar dessa energier i fälten för varje varelse i hela galaxen, med vetskapen om att era andeguider kommer att hitta den perfekta tiden att ge er tillgång till dem.

Nu undrar ni förmodligen vad dessa energier kommer att göra när era guider beslutar att tidpunkten är rätt för er att packa upp dem, och därför så kommer vi att berätta. Dessa energier handlar om att förena er alla till den kraft som ni har inom er som Källans Energi Varelser för att skapa i större skala än ni hittills kunnat under alla era fysiska liv. Det har alltid funnits påbud, begränsningar, som har placerats på er av era alldeles egna högre själv, men när ni blir era högre själv mer och mer för varje dag som går, blir ni redo att skapa mycket mer i termer av volymer, i termer av hur mycket det ni skapar påverkar resten av galaxen.

De av er som är redo att göra detta vet vem ni är. Ni vet att ni kan bli betrodda med färre begränsningar. Ni vet att ni skapar med det största och högsta goda för alla i åtanke. Ni vet att ni är redo att ta mänskligheten längre än ni någonsin har varit där på Jorden, och ni kan också känna böljande kraftfält som rör sig genom er på mycket mer regelbunden basis.

Därför är det dags att drömma större, det är dags att föreställa sig mer, och viktigast av allt är det dags att förvänta sig mer att röra sig genom er och komma till er på grund av vem ni är som Källans Energi Varelser och på grund av hur mycket minnes erinran ni har gjort i denna enda livstid. Ni har kommit så långt, och vi känner er beredskap, såväl som beredskapen inom andra varelser i hela denna galax att skapa mer, skapa i större skala och att få den större inverkan som ni alltid har drömt om att ha.

Ni är redo om ni får del av den här sändningen och nu är det dags. Tryck in er på er egen kraftfulla potential genom att gå inom för att känna igen Källans vibrationer. Ni har alltid haft det inuti er, och nu är ni tillräckligt ansvariga för att använda dem och använda dem för alla varelser i hela denna galax.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft stor glädje av kontakten med er.”

Översättning: Mats

 

You may also like...