Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 April, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 April, 2020

Vad den 5:e dimensionen handlar om ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi är mycket nöjda med det sätt som ni alla har hanterat de justeringar som ni har varit tvungna att göra i era liv för att skapa ett säkrare och bättre resultat för hela mänskligheten. Ni kan se vad som händer just nu som en stor olägenhet och se det som en tragedi, för ur en viss synvinkel är båda dessa perspektiv sanna. Men vi vill påminna er om att allt som händer i er värld just nu i slutänden handlar om uppstigning. Allt för er närmare skiftet i medvetandet till den femte dimensionen.
Naturligtvis, när ni har en stor händelse som covid-19 virus pandemin, handlar det också om att expandera och utveckla det mänskliga kollektiva medvetandet. När ni tar expansionen och tillåter evolutionen, går ni framåt och blomstrar. När man tittar på vem som är ansvarig, vem som bär skulden, håller ni er mer i ett tre dimensionellt perspektiv. Den tredje dimensionen handlar om polaritet och dualitet. Den tredje dimensionen har varit att identifiera vad som är bra och vad som är dåligt och hålla det dåliga borta från det goda. Den tredje dimensionen har varit fokuserat på separation, och egot älskar separation.
Den femte dimensionen handlar om integration. Det handlar om att blanda, föra samman, kombinera allt som är ordnat för att skapa något nytt, något underbart, och något magiskt. Nu, även de som är vakna kan se världen i mycket svarta och vita termer, och kan vara mycket benägna för separation. De kan vara blinda för integrationens kraft och glädje eftersom det är sinnestänkandet som de använder för att erfara verkligheten. En del av uppstigningsprocessen går från att vara sinnesorienterad till att vara hjärtcentrerad.
Och så, därför är det ni som måste leda med era hjärtan, för det finns gott om individer just nu som tittar på de nuvarande omständigheterna på Jorden just nu med sina sinnen och sinnen ensamma. Vare sig de inser det eller inte, klamrar de sig fast vid de gamla sätten att agera. Ni är vakna nog att få denna överföring, så ni måste inse att för att flytta in i något nytt, måste ni släppa det gamla sättet att göra saker. Det nya sättet att göra saker är att omfamna. Omfamna allt. Omfamna mörkret såväl som ljuset, och ni måste verkligen omfamna allt som händer inom er känslomässigt om ni någonsin ska komma att kunna höja er över att bli triggade och bli kapabla att välja den vibration som ni vill ställa in, som ni vill skapa er verklighet med.
Och om tillräckligt många av er kan göra detta, att skifta internt, då kan ni ta expansionen, tillåta evolutionen, och bli de som agerar från det femte dimensionella frekvensområdet. Ni kan vara ert högre själv just nu och bjuda in resten av mänskligheten till att fokusera på införlivande och integration. Det är er resa, och det är vad vi ser dem av er som är vakna göra, och vi är mycket stolta.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har kunnat glädja oss åt kontakten med er.”

Översättning: Mats

You may also like...