Master Kuthumi via Victoria Cochrane, 1 juli, 2018

Master Kuthumi

via Victoria Cochrane

1 juli, 2018

”Vibrationsfrekvensen i materia”

I alla ting förekommer rörelse, fastän mycket förefaller stå stilla. Atomer är grunden för all materia i universum. Det är vida känt att atomerna ständigt befinner sig i rörelse. All materia i universum vibrerar vid en viss frekvens, beroende av rörelsehastigheten i dess grundläggande struktur. Vissa saker vibrerar väldigt snabbt, medan vibrationen hos andra ting är så långsam att den knappt är märkbar. Därför är illusionen gällande stillhet precis det – alla material, om de så är av trä, stål, tyg, plast eller metall befinner sig i ständig rörelse. Luft och vatten rör sig ständigt och går lätt att genomtränga, för de är gjorda av materia som inte är så tät som trä eller metall. Trä rör sig mycket långsammare än vatten eller luft, men snabbare än stål. Därför är det i många fall lättare att genomtränga något som är gjort av trä än av stål.

Det här berättar jag för er för att rörelsen i materia stöttar självaste planeternas existens samt alla ting inom universum. Jag talar specifikt om planeterna i detta meddelande, för planeten Jorden upplever just nu en stor rörelse inom sin struktur. Skiftandet i de tektoniska plattorna som skapar jordbävningar, vulkanutbrott som producerar dödlig lava, samt stränder och kustlinjer som drabbas av vindar med stormstyrka, är bara några exempel på snabba och våldsamma rörelser inom materia runtom Moder Jord just nu. Att skylla det vilda vädret på global uppvärmning är delvis acceptabelt, men det finns en mycket mer djupgående och allvarligare anledning till mönstren i väderförändringarna runtom jordklotet. Moder Jord genomgår en Kris och hennes rop på hjälp har till största del passerat obemärkta. Moder Jord reagerar med vildsinthet. Detta beror på att ifall uppstigningsvibrationerna blir integrerade i Jordens människors mönster för aktivitet och beteende under de följande 12 till 18 månaderna, så kommer tätheten i de vibrationer som under så lång tid har tyngt ner Moder Jord, att undertrycka hennes samtliga försök att skaka upp människorna ur deras sömn.

Den mänskliga aktiviteten på Jorden har till största del ignorerat behovet av hållbarhet och återväxt av planetens naturliga resurser. Det finns många människor som nu gör allt i sin makt för att respektera och återställa de resurser som de använder sig av, ändå finns det många fler som fortsätter att plundra och använda Jordens naturresurser för sin egen vinning, med föga intresse för konsekvenserna. Det finns fortfarande en stor obalans i ekvationen av givande och tagande av Jorden, som får vågskålen att tippa till människornas fördel, vilket inte bådar gott för framtiden i termer av att upprätthålla mänskligt liv på Jorden i det långa loppet. Fastän världens ledare uppmärksammar detta faktum, så överskuggar frestelsen för pengar, rikedom och makt ett behov av måttlighet och ett utvecklande av lagar som kan förhindra att Jorden blir plundrad, utan hopp för att ersätta vad som har gått förlorat.

Det är inte möjligt att få en sådan allvarlig följd för Jordens tillgång på resurser samt för hennes klimat och att inte sedan drabbas av konsekvenserna. Jordens klimat har på daglig basis påverkats av utsläppet av giftigt avfall, men det har också påverkats av toxiska mänskliga emotioner. Ni kanske tycker att detta är omöjligt, med tidvattenvågen av ilska, hat, krig och våld påverkar kraftigt vibrationerna i de mänskliga tredje-dimensionella aktiviteter som drivs av egot och behovet av att dominera och kontrollera. Dessa vibrationer är mycket tätare och de skapar en tyngre inverkan på Jorden än den Femte Dimensionens mönster, vilka har varit i kraft alltsedan 12/12/2012. Många människor vägrar tro på att dessa förändringar har ägt rum, ändå kan många förnimma det i kärnan av sin varelse och stretar mot den Tredje Dimensionens dragningskraft som fortfarande håller två tredjedelar av världen i sitt grepp.

Tredje-Dimensionella vibrationer är mycket långsammare än de Femte-Dimensionella. Moder Jord vibrerar med kärlek och glädje och denna vibration har fått all naturlig materia att vibrera i en mycket snabbare takt än de egoistiska vibrationer hos människor som fortfarande sitter fast i den Tredje Dimensionen. Det är likt strömmande vatten ovanpå melass. Vattnet, eller vibrationerna av villkorslös kärlek och sanning som är rena och obefläckade, kan till största delen höja sig ovanför tätheten nedanom. Men i och med att människor försöker hålla sina vibrationer i detta tillstånd blandat med den ’riktiga’ världen i arbetet, affärslivet och via massmedia, så är det mycket lätt att finna att de själva dras ner och blandas med melassen, som består av drama, girighet, materialism och toxiska emotioner. Vibrationerna är mycket långsammare och tätare i detta tillstånd och naturligtvis är de tankeprocesser som ges ut av alla som är fångna i detta långsammare och tätare tillstånd också mycket mindre kärleksfulla, mycket mer dömande och de motarbetar enighet. Vattnet söker sig mot toppen, kämpar för att komma bort, men massornas omrörande i melassen är kraftfull och fortsätter på nytt ta in vatten för att ge näring till sig själv. Detta är en ond cirkel och en som håller Jorden fångad i fruktan.

Situationen förefaller hopplös, men allting är en illusion. Allt som är verkligt är kärlek: det är allt som existerar. Kärlek är en verklighet som man inte kan fly ifrån, för den är vilka ni är. Ni blev födda utifrån kärlek och ni härstammade från kärlek. När ni skapar i kärlekens kraft så är allting möjligt. Naturligtvis är mycket på Jorden skapat utifrån hat, fruktan, ilska och längtan efter vedergällning, och möjligheterna är också ändlösa, men är mycket mindre önskvärda, vilket är uppenbart vid den här tiden. Du är en Skapare. Du är SKAPAREN, för alla är ett och Han och du är en och densamma. Förena dig med Honom genom ditt hjärtutrymme och känn den kärlek som Han ger dig. Det förekommer inget dömande, ingen anledning till dömande eller skuld. Du är som du är, perfekt på alla sätt. Den kärlek Han har för dig är villkorslös och sinar aldrig. När du kan känna denna kärlek och tillåter dig att ta emot den, att känna dig värdig att ta emot den, så kommer du att betrakta alla andra på samma sätt. Det är allt du behöver göra för att höja dina vibrationer och vibrationerna hos all materia kommer att följa. Kärleken, ren och enkel, är svaret.

Problemen i er värld har framkallats för att ingen kan ta ansvar över globaliseringen av de tredje-dimensionella vibrationerna. När ni släpper taget om ansvaret, för att allt förefaller vara alltför svårt, så tillåter ni er att vilseledas av illusionen om att leva på ett tredje-dimensionellt Existens-plan, som Jorden är. Ni lever för att ta lärdom, inte för er fysiska kropp utan för er eteriska kropp. Er själ önskar tjäna och växa och för att göra det så måste ni ta lärdom. Jorden är den perfekta scenen för lärande, men många av era lärdomar har befunnit sig i en vibration för hat och egots frestelser. Naturligtvis måste denna lärdom läras, men så många av er har tagit er förbi denna lärdom. Det är dags att använda er av vad ni har lärt er, för att flytta världen framåt.

Omfamna era lärdomar och omfamna kärleken. Se dig själv först och främst som en som är av outtalad skönhet, för det är det sätt på vilket vi och Skaparen ser dig. Sättet att rädda världen är inte genom fantastiska gärningar av välgörenhet eller genom allmänhetens öga, fastän varje gärning av denna natur uppskattas och har ett högt värde. Sättet att ändra världen är att älska dig själv och att jobba på dig själv. Bara du kan göra det. Ta ansvar för dina tankar och handlingar. Ära din kropp och ge näring till ditt sinne. Tänk och ge med hjärtat. Släpp taget om allt dömande, i synnerhet gällande dig själv. Omfamna din resa av alla dess svårigheter och tacka för livets välsignelser. Tacka för Jordens välsignelser och gåvor och låt Jorden andas. Återgälda vad du tar, och var ett med Jorden, med alla hos henne samt med universum. Såsom ovan, så också nedanom. Höj dig ovanför den Femte Dimensionens nivå och det kommer inte längre att finnas plats för det förflutnas täthet.

Kärleken finns i alla saker och ting. Det är vilka ni är. Det är allt som finns.

Omfamna den. Lev den.

Vi är ett.

Det är allt.

JAG ÄR Master Kuthumi.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...