Ivo från Vega via Sharon Stewart, 3 maj 2022

Att förbli Positiv i detta Nu | Ivo från Vega via Sharon Stewart, 3 maj 2022

Inskickad till Voyages of Light den 3 maj 2022

 

Att Förbli Positiv i detta Nu

Med risk för att bli övertydliga om vad som händer… Ivo och jag diskuterar mer om sanningen.

Jag tror inte att folk riktigt förstår vad som händer än. Och jag fortsätter att säga, det finns förståsigpåare där ute med övertygelser som begränsar förståelsen av situationen. Det handlar inte om politik – det handlar om exo-politik. Det handlar inte om fysik – det handlar om metafysik. Det handlar också om att inse hur kraftfullt ert sinne är. Det är väldigt viktigt.

Vi genomgår en uppstigningsprocess. Energier kommer in för att hjälpa till att vibrera vår planet tillbaka till en femdimensionell frekvens. Vi följer med henne.

Människor på denna planet och bortom, har arbetat i tusentals år, långt före denna tid, ja, och Jesus kom för att hjälpa oss genom denna process. Jorden hade gjort några försök tidigare att stiga upp, men misslyckades. Ett försök var Atlantis. Det fanns andra före det.

Problemet med jordens mänskliga sinnen var att de blev fokuserade på materialism, inte spiritualism. Det är en lågfrekvent vibration.

Det är historien. Men för att förstå de aktuella händelserna, så måste vi inse att många människor har arbetat i bakgrunden för att arrangera händelserna, så att vi kan genomgå en uppstigningsprocess. Den första stora vinsten var att Armageddons tidslinje avslutades 2012 – sedan fanns det inget längre något hot om att en katastrofal explosion skulle förstöra jorden.

Men det fanns fortfarande mycket mörker och ondska på denna planet, vilket fortsatte efter 2012, och det påverkar oss än i dag – om vi tillåter det. Och det är det som handlar om att bli bemyndigad. Ni kan uppleva negativitet och bli bittra och arga, eller så kan ni uppleva negativitet och använda den för att stiga till en högre vibration. Sjunka eller simma. Vilket gör ni? Ivo och jag har lärt er hur man simmar, hur man, trots negativitet, förblir positiv och slutar skapa loosh (näring åt ondskan, övers. anm.) Det är viktigt.

Låt mig nämna några exempel. Det finns människor som har varit med om Monarch-programmering men som räddades av visselblåsare. Det finns människor som har förlorat nära och kära nyligen, och som har börjat berätta vad som dödade dem. Det finns människor som har drabbats av motgångar, men har använt det för att hjälpa till att utbilda allmänheten. Och det finns andra som har drabbats av motgångar men inte använt det för allmänhetens bästa, utan istället använt det för att förstöra sig själva. Vilka tillhör ni? Vi lider alla av motgångar i denna Matris, men hur ni reagerar på det är så viktigt.

Varför är ert sinne så viktigt? Det är enkelt egentligen. Det skapar denna verklighet. Om ert sinne inte var så viktigt, varför har de då gjort sig sådana ansträngningar för att kontrollera det? Varför använder de EMF på er, varför försöker de att hjärntvätta er via tv, varför censurerar de folk som mig, varför vill de att ni ska sitta klistrade vid er mobiltelefon? Varför har de fördummat skolans läroplan för att eliminera tänkandet, och öka memoreringen av fakta? Varför ljuger de för er hela tiden? Det är inte på grund av mig, det är på grund av era briljanta sinnen! De vill inte att ni ska använda dem.

Just nu arrangeras saker för att eliminera ondskan på denna planet. Archons hanteras av Ärkeängel Mikaels styrkor, mörka portaler stängs runt planeterna, polariteter vänds för att möjliggöra att positiva energier strömmar in igen, Djupa Statens medlemmar rättsprövas och hängs, så vida de inte vänder sig till Ljuset och skyddas, för att förbereda denna värld för GESARA-lagarna och implementeringen av de Galaktiska Kodexen.

Allt detta görs nu. Ondskan neutraliseras. Man vill nu få oss tillbaka till ett neutralt tillstånd, så att vi kan börja manifestera positivitet i våra liv och genomgå uppstigningen. När lidandet är över, särskilt det ekonomiska lidandet med hjälp av St Germain-fonderna, kommer människor att kunna börja göra val igen, vilket är vad en individ med fri vilja ska kunna göra. Detta fråntogs jordens människor, vi tvingades att följa efter och de håller på att bli särskilt orubbliga om det nu, särskilt här i Kanada som ett exempel. De har använt er fria vilja för att förslava er.

Ivo: Det här stämmer min kära, en bra allmän sammanfattning av aktuella händelser. Låt mig gå in på detaljer.

Ditt uttalande som du lade upp på vår hemsida Truth page, med att: ”Vi kommer att stiga upp TROTS DEM. Vi kommer bara att ta allt de har att erbjuda – det bra och det dåliga – och använda det för att genomgå uppstigningen. Vi kan göra detta för att vi är kraftfullare än de. När vi tar tillbaka vår makt kan de inte kontrollera oss längre.” Det påståendet är helt sant.

När människor lär sig att reagera positivt, för sitt eget bästa, på vilken situation som helst, när man går bortom överlevnadsmentaliteten och in i en blomstrande mentalitet, kommer man att börja agera mer positivt. Det är bara naturligt.

Ni kommer att stiga upp trots dem. Människor sprider information för att hjälpa till att upplysa andra människor. Ja, denna information begränsas av människors övertygelser, men det kommer också vid någon tidpunkt att börja förändras när människorna förändras.

Det ni måste ta er bort ifrån, och jag inser att det är svårt med tanke på några av de omständigheter som har drabbat människorna nu, är att se allt som dåligt. För när ni betecknar det som dåligt, så faller ni ofta för ohjälpsamma tankemönster, beteendemönster, vilket är vad ni har lärt er göra – av dem kan jag tillägga. Ja, om någon älskad dör känner ni sorg. Men även detta kommer att gå över. Naturligtvis saknar ni era kära, men låt inte denna sorg skapa ett tillstånd av, ja, att också sakna er själva, vilket blir ett tillstånd av nedbrytning av jaget. När er ohanterbara sorg blir en fråga om självidentitet, har ni ett problem. Detta är vad jag säger.

Sharon var aldrig förtjust i någon av sina föräldrar, och hon har tillbringat en livstid med att sörja den normala kärleksfulla relation, som hon aldrig hade med dem. När det kom till deras bortgång fällde hon få tårar, eftersom hon redan hade tillbringat en livstid med att sörja dem. Däremot har hon lärt sig att ta till sig deras gåvor – det de lärde henne – och använda dessa gåvor för att genomgå uppstigning, för att stärka sig själv igen. Hon är nu vid den punkt då hon lätt kan manifestera saker, och hon skrattar när hon ser livet svara på sitt sinnes skaparförmågor. Och ja, min älskade, du skapade vännen som lekte med den ensamma grannpojken.

Jag: Ja, jag sa till hans pappa att jag ville visa en vän för honom att kunna leka med, eftersom han alltid idrottar och cyklar för sig själv. Igår såg jag honom åka på gatan med en annan pojke från skolan som han aldrig lekt med tidigare. Så jag hoppas att pojken kommer tillbaka.

Ivo: Så min poäng är, min kära, att allt just nu är en fråga om hur du vill se det: positivt eller negativt. Ser du döden som negativ, så kommer naturligtvis den Djupa Staten att försöka döda så många människor som möjligt, för att hålla vibrationerna för de återstående människorna låga. Förstår du inte det? De begränsade din information om döden, och de lärde dig att frukta den så att du ser döden som negativ. Det är den inte. Det är ett val varje själ gör, och när man får ett val finns det inget negativt. Du tror att döden är slutgiltig, att när du dör så upphör allt för dig. Detta är desinformation. Under antiken kunde den ”döda” personen ses av de som fortfarande var inkarnerade, och interaktionen kunde fortsätta som normalt. Ni har inte längre denna förmåga eftersom ni inte tror att ni har den. Man kunde också se demoner, onda andar och så, men inte nu längre. För att de har förändrat dig, för att göra dig okunnig.

De är väldigt manipulativa och listiga. Och de är mördare. De dödar utan betänkligheter.

Om alla på planeten Jorden just nu skulle se allt som positivt, skulle ni skapa den stora solblixten ni alla längtar så mycket efter. Men så många av er reagerar på ert mörker och stannar i det. Nej, det ska förvandlas.

Fråga er själva, när ni ser vad ni kallar dåliga nyheter, ”finns det något bra med den här nyheten?”

Jag: Jag gör det. Jag såg att den Kanadensiska Premiärministern hotar med att anta lagförslaget C-11, som kommer att censurera det Kanadensiska innehållet. Nå, det har de redan gjort mot mig. Jag jobbar på amerikanska sajter så jag blir det hela tiden. Var finns det positiva i detta? Enkelt: ju mer de berättar för oss, desto fler människor kommer att gruppera sig och kämpa mot det de gör. De berättar vad de ska göra med oss. Bra, tack, nu kämpar vi emot! Det finns något annat positivt eftersom nya sociala medier kommer fram, så som Truth Social och Michael Jaco som nu också kommer fram.

En till: En Kanadensisk Provinspremiärminister försöker ta bort våra vapen. Det är bra, eftersom det får fler människor att kämpa för sina rättigheter. Grymt bra! Detta kommer att påverka alla förr eller senare, och ju mer det gör det, desto fler människor kommer att stå upp och säga ”nej”.

Ivo: Ja, kraften i positivt tänkande. När du tänker positivt anpassar du dig till universum. När du tänker negativt anpassar du dig till den onda agendan. Gör ditt val. Varje tanke räknas.

Du sa, min älskade, ”Vi kommer bara att ta allt de har att erbjuda – det bra och det dåliga – och använda det för att genomgå uppstigningen.” Vad betyder det för jordens människor nu, vill du att jag ska förklara mer i detalj?

Återigen så handlar det om vad ni anser vara bra eller dåligt. Ni tror att Mr T är bra. Många anser att Mr P är dålig. Folket i Ryssland älskar honom så allt är relativt. Det finns också nyanser av grått.

I själva verket befriar P det Ukrainska folket. Många av dem vet detta också. Amerikanerna matas med desinformation, så många tror att Ukrainarna lider. Ni ser Ukrainska flaggor hissas nu.

Det Goda kommer att segra. Så småningom kommer även den mest hjärntvättade individen på jorden att se vem som är ond och vem som är Ljus.

Jag: Jag tycker att det är uppenbart nu.

Ivo: Ja, men du ligger före resten. Det finns många som fortfarande är väldigt hjärntvättade.

Jag: Så det måste hända mer saker för att väcka dem, mer så kallade dåliga grejer.

Ivo: Precis.

Jag: Varför måste det vara negativt, Ivo?

Ivo: Anledningen till detta är för att det är där det kollektiva tankesättet finns. Med en låg frekvens så kan fortfarande negativa händelser manifesteras. Det är därför jag säger att man ska börja se positivt på negativa händelser. Det kan behövas lite övning, men det du gör är att du ger näring till Ljusenergin som går emot den mörka energin, vilken de rädda tillför.

Ivo: Ska vi ta händelsen Ukraina. Så många människor fruktar kärnvapenkrig, men när ni ser Mr P som bra, och en man som befriar många människor från lidande, då tillför ni positiv energi till händelsen. När de som är rädda fortsätter att mata in negativ energi i den, ber Ärkeängel Mikael er att tillföra positiv kärleksenergi, och därigenom neutralisera eller omvandla negativiteten som skapats av andra.

Era individuella sinnen arbetar på detta sätt hela tiden, och nu ber vi er att göra detta som ett kollektiv.

Sharon håller till exempel på med en örtkur, som hon har sett ger en positiv förändring på sitt immunförsvar och sina sömnvanor. Hon är glad att hon har hittat dessa örter, eftersom hon känner att hennes kroniska trötthet kommer att förbättras, eller kanske försvinna helt. Den enda nackdelen med detta är dock den efterföljande dieten. Hon upplevde mycket magproblem tills hon följde kosten, som är mycket begränsad, baserad på ris och och sådant som är lättsmält. Hon kan inte längre äta sin dagliga sallad eller njuta av en godsak. Detta gör henne upprörd. Däremot har hon ställt sig på vågen och ser att hon nu har gått ner fem kilo efter att ha följt dieten, så nu finns det något positivt att väga upp det negativa med. Ni gör detta hela tiden i ert eget sinne. Ni väger det positiva mot det negativa. Sharon känner att örterna kommer att hjälpa henne och hon går också ner i vikt, så hon kommer att fortsätta med den.

Jag: Jag kom på att jag kan äta kycklingcurry så jag måste fixa lite curry, som såklart innehåller gurkmeja. Det är verkligen inte mycket jag kan äta med den här dieten, den är mycket begränsad. Och jag älskar mat så jag saknar det.

Ivo: Ja, den håller empaten förankrad i jorden, annars skulle empatens höga frekvens göra dig ojordad, och jag föreslår att du skyddar dig mot detta, min älskade. Regelbunden jordning kommer att vara nödvändig om du inte äter din vanliga kost.

Jag: Jag förstod det.

Ivo: Så min poäng är att du ombeds att neutralisera sinnets energier, men som ett kollektiv, inte som en individ.

Detta är viktigt just nu, eftersom så många människor fortfarande blir lurade. De som inte blir det måste förbli positiva genom att se bakom det som händer, snarare än genom att argt slå ner de som fortfarande sover. Vi inser att ni känner att deras kontrollerade sinnen fortsätter att skapa dessa negativa omständigheter, till och med nödvändiggör dem, men det är lätt åtgärdat: Bara tacka Gud att ni inte är i deras skor, för där var ni också en gång.

Jag: Ja. Tacksamhet är den rätta vägen att gå. Ni är åtminstone vakna. Det försätter er i en position av att försöka hjälpa andra, inte att slå ner dem.

Ivo: Det är en positiv inställning till den nuvarande situationen. Att fortsätta vara sådana, och att ni fortsätter att stiga upp såväl som resten av kollektivet.

Jag: Okej, tack Ivo.

Ivo: Min kära, jag är alltid positiv och det finns en anledning till det. Jag kan säga vid det här laget, att jag skulle ha svårt att se det negativa i någonting, så det betyder att jag har lätt för att hålla min vibration.

Jag: Jag slår vad om att du lärt dig mycket av mig. LOL

Ivo: Det har jag faktiskt. En del av ditt beteende överraskade mig, även om jag har betraktat mänskligheten på jorden under en lång tid.

 

www.sharonandivo.weebly.com

 

YouTube: SharonandIvoofVega

 

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...