Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 maj, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 maj, 2020

Bli Ivrigare för Den Stora Uppstigningsplanen ∞

9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi är mycket intresserade av medvetandets evolution för alla varelser i hela galaxen och universum. Vi fokuserar inte bara på mänskligheten där på Jorden, utan vi kan jämföra er resa som ett kollektiv med resorna för så många andra varelser som också skiftar sitt medvetande vid denna historiska tid i vårt universum.

Vi tycker om processen att analysera vad som fungerar för vissa och varför, och vi har kunnat fastställa att de varelser som gör det bästa just nu är de som har insett att något stort händer. Det är vibrationerna av ivrighet som hjälper dem som är vakna i andra delar av galaxen, och det är vår iakttagelse att en stor del av ivern bland de av er i det vakna kollektivet minskade på grund av de nuvarande omständigheter som ni lever vid denna tid.

Iver är inte samma sak som nöd och behov. När ni är trötta på livet på Jorden, och ni kastar händerna upp i förtvivlan och letar efter övergången för att rädda er, eller göra allt bättre, det är inte iver. Ni vill se allt som en del av den stora uppstigningsplanen, och ni vill se er själva som de som tar en aktiv roll i det avsiktliga skapandet av uppstigningsupplevelsen.

Ni kan naturligtvis sitta tysta och bekväma, och veta att allt kommer att fungera för det bästa, för er och för hela mänskligheten, men ni ville spela en roll. Ni ville att detta skulle vara något som ni kunde känna er själva som en del av, de som delvis ansvarar för förhöjandet av det mänskliga kollektiva medvetandet. Ni kan och bidrar till att skifta mänsklighetens medvetande, och ni behöver inte göra något som påverkar miljarder människor för att ha en inverkan. Men när ni släpper denna förtvivlan, och när ni bearbetar era rädslor och er ilska, kan ni göra tillräckligt av inverkan som individer för att föra mänskligheten tillbaka till detta mycket hjälpsamma tillstånd av att vara ivriga.

Expansionen och evolutionen av ert medvetandes utveckling är något att känna sig mycket nöjd över. Det är något att bli uppspetsad och entusiastisk över. Och det är nu och har alltid varit i händerna på folket, oavsett vad någon utanför er säger eller gör. Ni har makten. Ni är Källans energivarelser, och ni har mer stöd i hela galaxen än ni någonsin har haft tidigare. Låt ivern flöda igen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har med glädje kontaktat er.”

 

Översättning: Mats

 

You may also like...