Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 maj, 2021

Den Nionde Dimensionens  Arkturiska Råd
 
Via Daniel Scranton, 30 maj 2021
 
Uppbyggda Energier, Momentum och Tidigare Liv
 
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
 
Vi försöker lära känna oss själva bättre genom kontakten med er alla, och det är en av anledningarna till varför vi tycker så mycket om att ha kontakt med er. Vi ser den outnyttjade potentialen i var och en av er, och vi vet att vi kan locka fram den och växa tillsammans med er, därför att vi alla är så förenade. Det hjälper oss att växa genom att hjälpa er att växa och utvecklas. Att ni har en fysisk kropp och lever ett fysiskt liv är en sådan annorlunda upplevelse jämfört med vårt sätt att leva, och det är också något som vi finner spännande.
 
Just nu ser vi hur ni snabbt ni går framåt på grund av de energier som har byggts upp under pandemin. Dessa energier är redo att samarbeta med er, redo att samskapa om vad helst ni tycker är lämpligt att skapa. Ni är väldigt lika barn på ett barnkalas som har fått för mycket godis och kakor att äta. Ni går på den överflödiga energin, och det är lämpligt att ni också kommer ihåg att ni måste ha ett tydligt syfte för att gå framåt från där ni är idag. 
 
Ni vill inte bara ta tag i något för att ni är så ivriga att få tillbaka saker och ting till det normala och känna känslan av frihet igen. Istället vill ni stå tillbaka och känna dessa energier, känna denna drivkraft som har byggts upp och inse att ni sitter i förarsätet. Om ni vill gå vidare dit ni aldrig tidigare varit i någon annan inkarnation, då måste ni inse att det är möjligt. Ni är de som har upplevt alla de bra och dåliga sakerna från era tidigare liv, och allt kämpande och allt lidande i denna livstid ger er mer klarhet och mer visdom, oavsett hur det ser ut.
 
Även om det verkar som om ni har misslyckats gång på gång, var det bara erfarenhet som ni skaffade er. Ni har blivit bättre på att skapa er verklighet, att arbeta med energier. Vi uppmanar er att vara mycket tydliga med era tankar, era kontakpunkter och era avsikter för att se hur länge ni kan hålla tillbaka innan ni agerar, så att ni är absolut säkra på att det är rätt sak att vidta. Och om att hålla tillbaka verkar frustrerande för er, tänk då på den energi som ni får genom att tålmodigt vänta på det perfekta ögonblicket att ta språnget.
 
Ni är nu redo att skapa en helt ny värld tillsammans, men ni måste känna kraften inom er. Ni måste förstå att ni är dessa kraftfulla skapande varelser, och sättet ni visar det på för er själva är genom att känna kraften i era upplevelser, i alla era tidigare liv och i alla dessa energier som ni har uppbådat, och därmed skapat för att arbeta tillsammans med er.
 
Vi ser er alla som fantastiska skapare och manifesterare och vi är ivriga och upphetsade, precis som ni, att se vad ni kommer att göra härnäst. Och om ni inte vet vad ert syfte är, bestäm vad det är genom att titta på andra och se vad de gör. Vi vill att ni alla känner er kraft och känner att ni får tillåtelse från oss just nu att vara mer av vilka ni verkligen är i varje ögonblick framöver i denna livstid. 
 
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.
 
 
 
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...