Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 31 maj 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 31 maj 2021
Juni 2021:s Energier: Stora Förändringar
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.
Vi är mycket glada över att kunna ge er vårt perspektiv på de energier som vi känner är på väg in för mänskligheten och planeten Jorden under juni månad. På många sätt är juni en månad av nystart. Det är en månad där ni kan ta emot energier, som kommer att hjälpa er att göra de stora förändringar som ni vill göra i era egna liv. Det är mycket stödjande energier som kommer in, men de är också energier som är avsedda att sätta igång och röra om i saker och ting.
Det är meningen att ni alla ska se över era övertygelser och era beteenden, era tankar, känslor, relationer och ert arbete. Det är meningen att ni alla ska utvärdera den vibration ni sänder ut och se var förändringar behövs, och se var ni kan vara de som tar intiativet till förändring. I vissa fall vet människor på Jorden att de behöver göra förändringar, men väljer att inte göra det av någon anledning. I andra fall kommer människor att bli förbluffade över ett plötsligt behov av att göra förändringar, en förändring i hur de ser på saker, var de bor,  sin kost, sina relationer. Det sker alltid förändringar i er värld, men ni befinner er i en tid i den mänskliga historien där förändringar sker snabbare och snabbare, och det måste finnas en acceptans för förändringarna.
Det finns något annat som dessa energier kommer att hjälpa er att göra; de kommer att hjälpa er att sänka garden, att släppa motståndet mot förändringar. De här energierna kommer att hjälpa er att frigöra blockeringar som har förhindrat er från att leva mer i flödet, och att leva i flödet innebär att göra justeringar, göra förändringar och veta när tiden är inne för att göra dessa förändringar. Det är alltid ni som skapar varje aspekt av era liv och er verklighet, och när ni vill och/eller behöver förändras finns det de, i det icke-fysiska, som kan hjälpa er, och det gör de. Vi hjälper alla till så mycket  vi kan, men i slutändan har ni er fria vilja och den fria viljan ger er ett val.
Ni kan fortsätta att gå i samma fotspår, tänka samma tankar, hålla fast vid samma övertygelse, vibrera på samma frekvens, eller så kan ni ta nästa steg framåt i er andliga utveckling genom att släppa det ni har hållit fast vid, det som har hållit er nere och tillbaka, och börja välkomna de nödvändiga förändringarna i ert liv och hur ni interagerar med er värld och andra människor.
Ni kommer att känna dessa energier komma upp från Moder Jord, men hur de också kommer ner från himlen, eftersom den hjälp som ni alla har begärt levereras vid en perfekt tidpunkt och i en perfekt förpackning. Och naturligtvis, ju mer kontakt ni har med Jorden och himlen, desto lättare kommer det att bli för er att ta emot energierna. Använd er kropp; använd er förmåga att jorda er, att vara tysta och att tysta era sinnen, och ni kommer att maximera effektiviteten och styrkan i junis energier 2021.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontankten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...