Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 juli 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 juli 2019

Samskapande med Universum Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har gett mycket tänkande och övervägande i frågan om huruvida det är nödvändigt för mänskligheten att få mer hjälp från varelser som oss i de högre världarna. Vi har alla tro på mänskligheten. Det säger sig självt och kommer aldrig ifrågasättas. Vi vet att ni ska göra skiftet och vi vet att ni kommer att göra det utan en enorm mängd smärta och lidande. Men frågan kommer upp för att det finns de ögonblick där hela mänskligheten kan få lite mer av vårt stöd, stöd från andra högfrekventa varelser och vi kan alla bara ge er mer av en knuff i den riktning som det tjänar er mest att gå mot.

Vi har övervägt det här på grund av sanningen att vi hör er gråt och vi får alla era önskemål. Och vi svarar också. Vi svarar på era böner, men alla är inte öppna eller villiga att ta emot. Det är då vi börjar undra om det finns ett annat sätt. Vi undrar om det finns ett sätt att ge er vad ni vill ha och slutligen behöver, men inte så som ni har begärt det. Om ni ser tillbaka på era liv, kan ni utan tvivel hitta de tiderna när universum arbetade till er fördel, även om det såg ut som om ni fick det motsatta av vad ni ville ha.

Och så är det här vi föreslår att ni gör som ert framåtskridande. När det ser ut som ni får motsatsen till vad ni vill, ha tillit. Lita på att utseenden är vilseledande. Lita på att det kanske inte är sättet som ni ville att det ska hända, men att det i slutändan är det bästa sättet för er att få allt ni vill ha och mer. Vi berättar det här för er eftersom vi vill att ni ska se att allt tjänar er. Allt tjänar ert högsta bästa, men när ni vet det och ni lever ert liv enligt den principen, uppskattar ni det mer. Ni är mer öppna, ger mindre motstånd och ni går med flödet.

Vi vill att ni ska känna sanningen att ni är skaparna av er verklighet, men vi vill också att ni förstår att det är ett medskapande och ni medskapar med något som är långt större än ert ego och mycket ljusare än ert sinne. Det är därför ni hör om och om igen från varelser som oss att ni behöver släppa, ni måste överlämna. Och bestämt måste ni känna tillit, för vi och andra som oss arbetar alltid för er. Vi är på er sida och vi kommer alltid att vara.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er”

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...