Saul via John Smallman, 1 juli 2020

Saul via John Smallman

1 juli 2020

Då ni förväntansfullt väntar på mänsklighetens uppvaknande, var medvetna om att den är nära förestående, även om det kanske inte ser så ut när ni läser och tar in de dagliga globala nyheterna som erbjuder smärta, lidande och politisk disharmoni. Detta är verkligen intressanta tider och det är alltför lätt att bli deprimerad och desillusionerad då de styrande fortsätter försöka hålla inne er suveräna frihet och övertala eller befalla er att följa regler som är socialt splittrande och som tenderar att leda till konflikt mellan er. Deras desperata försök att kontrollera er alla börjar bli självförstörande då fler och fler inser att motivet för de styrande är nästan helt själviskt och praktiskt taget inte har något att göra med att tjäna mänsklighetens bästa, trots deras försäkringar om motsatsen. Den tid då de många utan ifrågasättande underkastar sig lydnad till de få har varit alldeles för lång och når nu sin oundvikliga slutpunkt.

När större förändringar – ENORMA förändringar – sker angående det sätt på vilket mänskligheten uppfattar sig självt, och som leder till stora förändringar på hur människor relaterar till varandra, uppstår också kaos och förvirring eftersom människor skakas ut från sina dagliga rutiner, vilket intensifierar den underliggande känslan av osäkerhet som är en stor och oroande aspekt av livet i form. Det är precis vad som nu sker i hela världen. Global förvirring är allvarligt oroande för mänskligheten, extremt oroande, och det är mycket få av er som inte känner osäkerhet och ängslan, till och med rädsla, då ni undrar: ”Vad i all Världen är det som pågår, vad kommer att hända härnäst”.

Ni har alla växt från barndom till vuxenhet och ganska naturligt lärt er leva i osäkerhet till en viss grad – hur blir vädret imorgon, kommer jag att få problem med hälsan, älskar min partner mig verkligen, hur kommer barnen att klara skolan, gymnasiet, den vuxna världen? – men den osäkerhet som kommer upp nu är långt mer intensiv och alarmerande än något ni tidigare upplevt. Det verkar som saker inte kan gå tillbaka till vad som var ”normalt” eftersom restriktionerna på er personliga frihet just nu kvarstår och hindrar er att träffas utom i mycket små grupper och med ”social distansering”. Och ni kanske inser att ni inte var så fria som ni trodde innan koronaviruset och de restriktioner det medförde, anlände och förändrade era dagliga liv.

Under större delen av er dokumenterade historia har små grupper av inflytelserika personer – kungligheter, religiösa organisationer och militära ledare – utvecklat system för kontroll och styrning av livet för massorna för att förse sig själva med en bättre och mer njutbar levnadsstandard, medan de tvingat massorna att leva i rygg-knäckande tjänande och fattigdom. Nu, då fler och fler av er blir medvetna om oärligheten och integritetsbristen hos så många i de högsta positionerna av mänsklig makt och auktoritet, börjar deras förmåga att hålla kvar kontrollen kollapsa då de försöker införa ännu strängare restriktioner på er gudomligt givna mänskliga frihet, i deras desperata åtgärder för att hålla kvar status quo. Deras tid är över. Emellertid, under denna slutliga tid kommer det att fortsätta vara stora störningar på många områden i den korta sikten, då de fortsätter med sina desperata åtgärder.

Som ni så ofta fått er berättat av så många visa lärare, Kärlek är vägen, den enda som väg som tryggt och framgångsrikt kan leda er genom de områden av mänskliga interaktioner där stor oenighet skiljer er, områden i vilka det föreföll som om det enda möjliga sättet att åstadkomma tillfredsställande resultat var genom att tvinga fram en konflikt. Dock leder konflikt bara till ytterligare splittring och lidande för många, vilket er historia mycket tydligt visar. Den stora majoriteten har nu insett detta, så viljan till konflikt sjunker och människor letar efter intelligentare sätt att lösa splittrande frågor, och kommer till insikt om att vad de vise har sagt dem under mycket lång tid absolut gäller, nämligen att bara KÄRLEK är vägen framåt. Det kräver mod, i en värld där tvångets makt så länge har styrt, att välja att bara vara kärleksfull vad som än händer, och de som börjat göra det finner att det verkligen fungerar.

Att dagligen gå inombords, till er heliga inre helgedom, om ni tillåter er att slappna av där i stillhet, och vara där ostörd av andra eller era kommunikationsapparater, kommer att ge er respit från bekymmer och ängslan i era dagliga mänskliga liv. Med etablerad respit kan Kärlek flöda in i era hjärtan och visa er Dess effektivitet då er ängslan och oro blir mindre. Om ni kan upprätthålla en regelbunden obruten eller ostörd rutin med att gå till denna inre plats i ungefär tre veckor – varje dag i bara 21 dagar – kommer ni att se att ni är mer i frid med er själva, mindre störd av oväntade och oroande händelser eller interaktioner, och ni kommer att se er själva lugnt och tillfredsställande hantera de dagliga frågor som livet som människa erbjuder.

Kärlek är energifältet för Liv, för Medvetande, för Källan, inom vilket allt som har skapats har sin eviga existens. Det finns ingenstans och ingenting annat. Det ni upplever som människor i form är ett overkligt tillstånd av existens, en idé eller ett koncept ni kollektivt valde att etablera endast för att uppleva det overkliga och få det att förefalla helt verkligt. Det overkliga är ett tillstånd av separation från Kärlek – även om det är omöjligt att vara separerad från Kärlek – i vilket det som är i motsats till eller inte i linje med Kärlek förefaller vara mycket verkligt. Det är, som ni mycket väl vet, extremt övertygande när ni lever liv i form, men form i sig är overkligt, det finns bara energi – KÄRLEK.

En enorm medveten medvetenhet om Kärlekens oändliga makt stiger upp hos mänskligheten, en medvetenhet om att Den verkligen är den enda makten, och att all annan makt är overklig och upplöses, desintegreras, misslyckas, när ni öppnar er själva för att tillåta och inbjuda Kärlek att inträda. När människor väljer – alla har fri vilja och gör hela tiden val – att engagera sig i ilska, avsky, hat, dömande och andra kärlekslösa känslor, så blockerar de Kärlek i sina hjärtan. Den har inte försvunnit för Den är alltid Närvarande, varande den livskraft som upprätthåller er eviga existens, och genom att klamra sig fast vid dessa känslor väljer en person att inte erkänna eller välkomna Kärlek i sitt liv, i sin medvetenhet. Medan människor engagerar sig i det som är kärlekslöst väntar Kärlek tålmodigt så länge det krävs för att de ska ändra sig. Alla kommer att ändra sig och välja att minnas att Kärlek är deras sanna och eviga natur, för det är den Gudomliga viljan och därför viljan hos varje kännande varelse men, eftersom de är fria, är de fria att välja när det ska ske.

Kollektivt har de flesta valt att minnas sin sanna natur, och det är därför som så mycket nu förändras över hela världen. För dem som valt att vakna – och många är just nu omedvetna om att det är ett val som bara de själva kan göra och egentligen ett som de redan gjort – är uppvaknandet mycket nära. I dessa avgörande tider är det viktigt att ni försäkrar er om att åtminstone en gång dagligen vara kärleksfulla, och bara kärleksfulla vad som än händer, och genom det spelar ni mycket effektivt er egen viktiga och individuella roll i uppvaknandeprocessen.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...