Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 november 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 november 2019

 

Recent Chakra Upgrades for Humanity ∞The 9D Arcturian Council

SENASTE CHAKRA-UPPGRADERINGAR FÖR MÄNSKLIGHETEN ∞ DET 9D ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAD AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är väldigt glada över att vara här och ansluta till er, som alltid, och vi är särskilt glada över att ha denna möjlighet att dela med er vårt perspektiv på vad ni framlever just här på Jorden när det gäller de senaste uppgraderingarna som har skett i era chakran. Uppgraderingar är en mycket naturlig del av er medvetandeevolution, och en evolution av medvetandet sker eftersom ni existerar. Det inträffar för att du upplever din verklighet, dig själv och andra. Och så bara genom att vara där förtjänar du (och förtjänar är inte exakt rätt ord) de uppgraderingar du får.

När du sov under de senaste veckorna har chakrauppgraderingarna som du har fått handlat om att ge dig större tillgång till dina minnen från tidigare livstider, dina förmågor, din förmåga att ansluta till varelser med högre frekvens och din uttrycksfulla, kreativa energi. Återigen är det naturligt för dig att ha det vi just har nämnt här och mer. Och därför är det inte inblandning på något sätt när du får dessa mycket underbara och nödvändiga uppgraderingar. De ska ge dig en annorlunda upplevelse av verkligheten och genom att ha en annan upplevelse av verkligheten kan du utvecklas ännu mer. Ditt medvetande kan höjas.

Vad du finner när du går igenom dina dagar nu, dina vakna stunder, är att många dörrar öppnas för dig. Fler portaler är tillgängliga för dig. Du kan få mer och ge mer samtidigt. Och så är det en mycket spännande period av mänsklig historia och mänsklig utveckling. Detta är en tid då de av er som kan utnyttja dessa uppgraderingar verkligen kommer att göra avtryck. Du kommer att visa genom ditt ledarskap och kraften i dina ord och handlingar hur du tar mänskligheten till nästa nivå.

Och vi har ett tips för er alla. Det handlar inte om att göra förändringar på det fysiska området. Utvecklingen av ditt medvetande handlar om kärlek, medkänsla, förlåtelse, enhet, närvaro, och ingen av dessa saker kräver att du gör några förändringar i det fysiska. Nu, när du har kärlek och medkänsla som växer inom dig, är du mer benägen att agera i enlighet därmed. Och det är alltid bra, men det var beslutet att välja kärlek, välja medkänsla, som ledde till handlingen, orden, idéerna som du sprider till andra människor.

Det är en tid att leta efter vad dessa chakra-uppgraderingar var avsedda att ge till dig och vad du nu kan ge till mänskligheten som ett resultat. Det här betyder att du blir mer av dig själv, och det är spännande för oss. Det är spännande för alla som observerar och deltar i utvecklingen av mänsklighetens medvetande.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att få kontakt med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...