Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 april 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 april 2021

 

Förutsägelser, Tidslinjer & Enkla Universella Sanningar

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi ger er vad vi kan när vi kan eftersom vi har en känsla av vad ni är redo för och vad som kommer att förstöra vissa överraskningar som ni har i beredskap för er själva. Vi vet inte heller vilken tidslinje ni ska välja för er själva, för ni har det alternativet. Ni kan välja vad ni ska uppleva, och många inser inte det. Det finns några mycket enkla sanningar som alla måste acceptera om ni ska ha någon chans att navigera i er livs resa med glädje, frihet och kreativitet. En av dessa mycket enkla sanningar är att ni kommer att se er vibration reflekteras tillbaka till er på något sätt, gestalt eller form.

Nu har denna sanning ibland orsakat förvirring i den nya tidsåldern och andliga gemenskaper, eftersom vissa människor sedan har antagit att de inte vågar känna sin sorg, sin ilska, sin rädsla eller någon så kallad negativ känsla. De är oroliga för att om de gör det kommer de att skapa några mycket negativa livsvillkor. Om ni känner något, oavsett om det var något positivt eller negativt när det kom till er medvetenhets yta, fanns det redan där. När ni känner dessa negativa känslor låter ni dem gå och ger er själva friheten att välja vad ni vill känna, hur ni vill vibrera och vad ni vill skapa.

Nu förstår vi att vissa människor accepterar det som en sanning för sig själva, i sina personliga liv, med avseende på om de lever ett rikt liv, om de har ett bra kärleksliv, hälsa och så vidare. Men inom den gruppen finns det många som tror att de mer globala upplevelserna fortfarande är avsedda att inträffa, som om de till viss del skapar sin verklighet. Och vi är här för att säga att detta inte är sant. Ni väljer er tidslinje, oavsett om ni tittar på den ur ett personligt eller globalt perspektiv.

Nu har ni också syftet och ansvaret att ta med er så många människor som möjligt när ni hoppar till den bättre känslans tidslinje med bättre omständigheter för hela mänskligheten. Ni bjuder in era medmänniskor att gå med på den tidslinjen när ni är öppet optimistiska, positiva och när de saker ni säger till dem är bemyndigande. Ni kan ge era medmänniskor makt genom att också se gudomligheten och potentialen i dem, och det är därför det är så intressant för oss när vi ser så många förutsägelser hända i er värld och så mycket peka finger. Ni är inte där för att bara påtala för andra deras dåliga beteende och be för dagen när de får det straff de förtjänar.

Ni är där för att se er vibration reflekteras tillbaka till er, och när det är något ni inte gillar gör korrigering av kursen. Förlåt er själva och förlåt andra. Ha medkänsla med er själva och ha medkänsla med andra. Älska er själva villkorslöst och erbjud den ovillkorliga kärleken till andra, och då kommer ni att leva i en värld där andra människor också älskar villkorslöst. Och låter den världen inte som paradiset, som Himlen på Jorden? Det är vad ni är där för att göra.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

You may also like...