Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 juli 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 5 juli 2021
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi stöter på så många olika krafter, så många olika energier hela tiden att vi finner det utmanande att försöka förstå vad det är vi har att göra med. Sådant är kaoset på planeten Jorden. Kaoset beror på att ni har så många olika energier, så många olika krafter bland er, och ni har ett ansvar för att noga granska dem alla och använda de som är till gagn för er och skippa resten. Ni har blivit ombedda att upptäcka vilken energi och vilken kraft ni ska använda i ett givet ögonblick, eller för en viss önskan.
Det som gör det mer utmanande för er än för oss är att ni har en begränsad hjärna. Ni missbrukar ofta er hjärna i ett försök att räkna ut saker. Det finns också försök att förstå varför något ens existerar i förstas hand, och med sin begränsade kapacitet kommer hjärnan ofta till korta. Det är därför ni har er intuition.
Det är därför människor som pratar om energier och vibraioner brukar fatta bra beslut. De befinner sig vanligtvis på rätt plats vid rätt tid, för de går till det inre kraftcenter som finns i ert hjärta och i er solarplexus. De två områdena är ert kraftcentrum och det gör det möjligt för er att känna in en situation eller en person, en möjlighet eller till och med ett rum, för att avgöra om det är lämpligt att engagera er i just den energin just nu.
De av er som har kunnat sortera ut de olika energierna, krafterna, och så vidare som är närvarande, kan skapa något riktigt bra. Ni kan hjälpa er själva och andra eftersom ni är villiga att engagera er på den nivån, en nivå som ligger utanför det ni kan föreställa er med er hjärna. När ni är villiga att sträva efter den energin och känna den vibrationen blir er hjärna klarare, därför att ni har avlastat den. Ni har gett den möjlighet att slappna av. Det är det meditation är till för.
När ni mediterar, känn energierna inom och omkring er, och var medvetna om att ni kan ha stor användning för dem och få dem att bli vad ni vill att de ska bli när ni helt enkelt tömmer er hjärna och känner den energi inom er som är så kraftfull, så kreativ och så expansiv. De av er som har varit med om det vet exakt vad vi talar om, och en del av er behöver bli påminda från tid till annan om att ni lever i ett hav av energi, och att den enda kraften värd att använda i varje given situation är kärlekens kraft.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...