Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 5 maj 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 5 maj 2021

 

Mänskligheten Undvek Precis en mycket Mörk Tidslinje

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi firar fortfarande en milstolpe för mänskligheten, eftersom ni fortsätter att imponera inte bara på oss själva utan på många andra högre dimensionella varelser och kollektiv som vi har kommunicerat med. Vi har lagt märke till att ni alla har gått förbi en punkt i er historia där ni kunde ha tagit en mycket skarp vänstersväng som kollektiv och placerat er på en mycket mörkare tidslinje. Nu när ni har passerat den punkten är vi glada att kunna säga att den tidslinje ni befinner er på är fylld med ännu mer ljus, mer kärlek, mer glädje, mer frihet och mer av vad varje individ har väntat på i sina egna liv.

Detta är en tidslinje med överflöd, och den existerar för att ni har gjort val de senaste veckorna och månaderna, val som involverar att ni stiger över de polariserande argumenten som har utspelat sig i er värld under ganska lång tid. Det är som om världens tyngd har tagits bort från så många människors axlar när ni får detta nya liv. Ni kan leva och låta leva; ni kan låta andra tro vad de vill tro eftersom tillräckligt många människor förstår att ni inte alla måste komma överens om vad verkligheten är eller vilken verklighet ni upplever.

Ni kan inte tvinga andra i ert liv, inte heller kan ni tvinga någon i en tråd på ett inlägg att se världen som ni gör, och fler och fler människor inser det varje dag. Ni har känt att det är meningslöst med utskällningar och att försöka ändra på något hos någon som inte alls vill ändra sig. På så sätt har ni höjt er nivå. Ni befinner er i ett högre medvetandeplan nu och ni har skapat bättre framtida upplevelser för alla, inklusive de som ni inte håller med. Ni släpper alla andra när ni slutar försöka ändra dem, och det är i det ögonblicket som de sedan kan förändras, för ni är inte längre knutna till dem energimässigt.

Ni håller någon tillbaka varje gång ni bedömer dem eller motstår dem, och varje gång ni argumenterar med en annan person håller ni er båda i ett lägre vibrationsläge. I det lägre vibrationsläget, hur kan någon förändras? Hur kan någons nivå höja sig? Så här är ni och har nu gjort det här valet – tillräckligt många för er – för att vara i fred och harmoni, och ni är på den underbara platsen nu.

Ni har utnyttjat så många olika underbara potentiella framtidsutsikter för mänskligheten, och ni kommer att ta era medmänniskor med er. Den som vill komma på denna resa och slutföra uppdraget med medvetenhetsförskjutningen kan komma. Alla är inbjudna; när ni släpper att försöka förändra människor och försöka förändra deras sinne, stiger ni också upp till den högre medvetenhetsnivån där ni är mycket mer tongivande. Ni är mycket mer inflytelserika i hur ni är än vad ni säger eller gör.

Nu är det dags att börja dra samman allt, alla fragmenterade aspekter av jaget och alla fraktioner där på Jorden. Det är dags att åstadkomma nästa förändring genom fred inom er och fred runt omkring er. Och ni fortsätter att bevisa för oss och för alla andra att ni som det väckta kollektivet är de som gör dessa förändringar nästan utan ansträngning.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

You may also like...