Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 februari 2019

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 6 februari 2019

VÄCK UPP ERT UNDERMEDVETNA

Hälsningar. Vi är glada över att ha kontakt med er alla.

Vi har fört fram de energier som är nödvändiga för att länka ihop er med det som är undermedvetet hos er, och att föra dessa undermedvetna tankar, övertygelser och minnen till ljuset. Vi har lagt in dessa energier i varenda meddelande sedan vi började tala genom denna kanal, och ni har alla nytta av att ha tillgång till dessa tankar, övertygelser och minnen som har blivit gömda i ert undermedvetna.

Ni ökar er medvetandenivå genom er villighet att ta emot dessa meddelanden. Ni har nu möjlighet att tydligare förstå några av de motiv som ligger bakom era handlingar. Vi pratar om de åtgärder som ni särskilt har vidtagit för att utvecklas till ett mer upplyst, andligt tillstånd.

Ibland har ni låtit dessa undermedvetna tankar och övertygelser styra er att göra något som inte var riktigt bra för er, något som ni inte riktigt var i harmoni med. Men återigen, ibland tror ni att ni behöver något utanför er själva för att utvecklas andligt.

Ni har blivit mer medvetna om vilka dessa åtgärder är, och ni har också blivit mer vakna för insikten om att ni inte behöver dem för att vara ert sanna jag, ert verkliga jag. Minnena som har legat dolda för er håller på att komma upp till ytan för att trigga er i vissa fall, och för att aktivera er i andra. Det beror faktiskt på minnena.

Ni kommer att märka att flera av dessa minnen stiger upp till ytan nu när ni har fått dessa meddelanden, eftersom vi naturligtvis kommer att lägga in mer av de energier som behövs i det här ögonblicket. Vi kommer att fortsätta att arbeta med er i framtiden för att ni ska bli mer medvetna om det som har dolts för er, från ert medvetande. Och medan ni låser upp dessa dörrar, kan inget annat än gott komma från er högre nivå av medvetande.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...