En Mästare från Kristallriket genom Carina, 8 juni 2019

En Mästare från Kristallriket genom Carina, 8 juni 2019

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Öppna upp era hjärtan och ta emot den kärlek som vi sänder er från den högre vibrationen i Kristallrikets svär av ljus. Den Nya Tiden är nu äntligen här och ni har med stor möda och kraft börjat känna er till freds igen efter en mängd prövningar som uppenbarade sig när ni frimodigt och öppenhjärtligt kastade er in i den nya högre frekvensen av energi.

I den Nya Tiden är ni alla tillbaka till er själva som Ljusets barn varför ni blev tvungna att befria er från gamla trauman och mönster på en nivå av er själva där ljuset inte haft tillträde på eoner av tid. Era kroppar har under den Nya Tidens era fått prova på de högre frekvenserna av ljus för första gången i sin fysiska existens och det har, för en del av er, varit mycket prövande. Den gamla tidens energi har för många av er känts bekväm och välbekant varför ni har haft ett motstånd mot att släppa taget och gå vidare in i den nya eran av er själva. Andra har haft lätt att släppa taget då ni haft det kämpigt under en längre tid på jorden och var mycket trötta på det.

Att våga släppa taget om det som varit för att gå vidare in i det som är okänt och onaturligt för er har inte varit alldeles enkelt och jag vill betona att vi i den inledande uppenbarelsen av det nya ljuset inte exakt visste att det fanns de av er som skulle reagera med att våga gå tillbaka till mörkret ytterligare en gång för att uppleva det som varit jobbigt i det förflutna energiernas tid. Av kärlek till er alla har vi tillåtit er att genomföra detta frekvensbyte på det sätt som ni själva önskat varför ni stundtals har känt er övergivna och ensamt lämnade i detta skifte. I vår vildaste fantasi kunde vi inte tro att de av er som valt att gå tillbaka ännu en gång skulle ha modet och kraften att göra så men ni har visat oss att ni sannerligen inte tar denna resa för givet och går den enklaste vägen utan väljer att gå tillbaka och uppleva kontrasten mellan det forna mörkret och det nya ljuset på ytterligare ett plan. Om ni kunde förstå hur modiga ni är så skulle ni vara mäkta stolta över er själva men flera av er har istället valt att se det som ett misslyckande att ni valt att gå tillbaka istället för att släppa taget och flyga fritt i det nya ruset av lycka som ni kan uppleva i den Nya energin.

Jag vill säga er att ni alla gjort era val av fri vilja och att vi är imponerade av er styrka oavsett valet ni gjort. Ni har alla den Nya Tidens energi som mål för era liv här på jorden och den har sannerligen en gynnsam frekvens för er alla.

För dem av er som valt att stanna ytterligare en tid i den tredimensionella frekvensen vill vi återigen säga att ni gjort detta av fri vilja för att få uppleva det spann av energi som finns mellan mörkret och det nya ljuset. Ni är mästare inom ert eget område och ni vet exakt vad ni ägnar er åt för experiment. Ni har enastående talanger som ni nu visar upp med full styrka och kraft och ni är på det högre planet av er själva mycket, mycket stolta över er själva. En frekvenshöjning kommer nu att bli mycket omfattande när ni väljer att gå från den gamla tidens mörker till den nya tidens ljus och det är just precis den upplevelsen ni söker nu när ni spänner pilbågen så långt bak som ni kan för att sen följa med upplevelsen av er pil som kommer att landa långt mer in i ljuset än ni tidigare upplevt.

Vi vill med detta meddelande betona för er alla att de av er som valt att vara kvar i mörkret ytterligare en tid på intet sätt är några förlorare eller svårtämjda energihaverister utan ni är de själar som valt att vara extra starka och medvetna om er resa. Ni har kraften inom er att styra ert skepp i mycket höga vågor och ni ska vara extremt stolta över det ni upplever då er själ växer till oändliga nivåer av det. Ni är mästarnas mästare och ni har inte bara valt att släppa taget och stiga upp utan ni har valt att vara medvetna om varje steg i processen för att ni vill växa medvetet tillbaka in i ert högre jags existens i er kropp. Våga lita till den process som ni själva valt för er själva. Våga känna alla de känslor som hela er resa uppenbarar för er. Våga vara den som ni är just nu trots att ni är medvetna om att ni inte är den högsta aspekten av er själva ännu. Ni hinner och ni har förmågan att genomlida era känslor på det lägre planet just för att ni har så extremt hög energi i ert Högre Jag.

Vi vill att ni alla förstår att vi är med er i denna uppstigning oavsett om ni är medvetna om det eller ej. Jag är den sanna mästaren av mig själv och ni är den sanna mästaren av er själv. Jag vill ge er all kärlek och jag är evinnerligt tacksam att få vara en del av er resa.

Minns ert eget ljus, ni är fantastiska själar på en fantastisk resa i er själva.

All kärlek!

 

Du gillar kanske också...