Meddelande från Sai Baba via Jahn J. Kassl, 4 juni 2022

Meddelande från Sai Baba
Via Jahn J. Kassl, 4 juni 2022
LÅT INTE VÄRLDEN PÅVERKA DIG
Utrensningen av låga frekvenser, som har ackumulerats varje dag, är enormt viktiga. Det här är det enda sättet att förbli centrerad och orienterad.
Låt inte världen påverka er!
Vad händer nu?
Att vara av världen, att vara i världen, men inte låta världen påverka er – det är övningen och utmaningen för dagen.
Jag är med er. Jag är SAI BABA.
Älskade mänsklighet, de aktuella händelserna ställer er inför utmaningen att inte påverkas av dem.
Den nuvarande dynamiken skapar en dragkamp, både positiv och negativ, och det är avgörande vilken energi ni i slutändan låter er fångas upp av.
Den destruktiva energin som har täckt denna värld som en kappa gjord av bly, måste bemästras. På samma gång behöver ni absorbera den ljusenergi som har spridit sig över hela världen.
 Men hur går det till?
En dusch av ljus
Endast er medvetenhet och ert fokus bestämmer vägen och garanterar de önskade resultaten.
Om ni i ert inre förblir fokuserade på Gud och det gudomliga ljuset, är ni en del av uppstigningsprocessen eftersom er energetiska signatur pekar rätt på den. Det viktiga här är att ni är mycket väl medvetna om vad som händer runt omkring er, men att ni vid dagens slut ALLTID tar er själva tillbaka till en kärleksfull sinnesstämning.
Gå aldrig till sängs med ett tungt sinne. Ta en energidusch av ljus innan ni går till sängs, och kalla på det gudomliga ljuset.
Så precis som ni tar hand om er kropp genom att ta en dusch eller ett bad, ta hand om er energikropp också. Rengör den REGELBUNDET med kärlekens gudomliga ljus – och er hjärna kommer att vara klar och oberörbar av skadliga energifält.
Det handlar inte om att undertrycka något eller att blunda för världens ondska. Det handlar enbart om att vara i ljuset och – trots alla dessa utmanande fenomen som mörkret och okunnigheten bär – att vara kvar i ljuset.
Med era egna ord, kalla på det gudomliga ljuset, och det kommer att hela er där helande behövs.
Att leva i världen, men inte släppa in världen i er själ – det är den träning ni står inför, som ni bara kan bemästra genom det gudomlig ljuset och gudomlig kärlek.
Ni är oändligt älskade!
SAI BABA
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...