Källan via Galaxygirl och Dragongirl9, 6 augusti 2020

 

Källan via Galaxygirl och Dragongirl9

den 6 augusti 2020

Barn av min Hjärt-essens! Jag är Källan. Välkomna hem! Ni har aldrig lämnat tillvaron av att vara omsvepta av det oändliga. Jag är andetaget mellan andetagen. Jag är era ögon och hjärtan, era händer och fötter. Hur skulle vi någonsin kunna vara åtskilda? Och ändå är det så ni har känt det, i detta experiment att få uppleva mig själv såsom många, såsom åtskilda från mig själv, så att jag kunde expandera, så att jag kunde förnimma djupet av kärlek och smärta och lidande. Återföreningen – den stora healingen – påbörjades för länge sen. Vi upplever klimaxet av denna healing, av denna återförening av sårade och healade själv, när de sårade omfamnas, healas i min kärlek. Ni har blivit programmerade till att akut få känna av experimentet, det är mycket verkligt för er och det är mycket verkligt. Det är ett verkligt hologram, ett verkligt hologram med skenbart oändliga spelare, alla upplever olika aspekter av mig själv i varierande former. De mörkaste av de mörka, de som har valt icke-kärlek, ska rensas, avlägsnas. De är medvetna om detta och de motsätter sig mig. De motsätter sig kärlek. Inget som motsätter sig kärlek kan förbli kvar. Ni är kärlek. Ni är ljus. Ni är mina händer och fötter. Ni är mina leenden på morgonen. Återförena er med mig. När du healar tidigare stunder i ditt liv där du upplevde smärta och den upplevda bristen på mig själv, när du healar dessa ögonblick och ingjuter dem med min närvaro och kärlek, så blir vi båda healade tillsammans. Smärtan i detta experiment har aldrig tidigare skådats, det var oväntat, kidnappandet kommer aldrig mer att ske. Gaia, den dyrbara planeten som är blå och gyllene, som består av rikedomen av materiella och andliga skatter, Gaia ska healas och samtliga hos henne som väljer mig, som väljer kärlek och att på nytt förena sig med mig själv, de ska bli kvar. Era bröder och systrar i skyarna, från era egna hemplaneter, ska och kommer att återvända. De återvänder för er, för att hjälpa er och för att assistera med vadhelst som är möjligt för att vägleda er till de högre-dimensionella verkligheterna.

Jag är Källan. Jag är ögonblicken mellan ögonblicken. Jag är de många ni som läser och som känner vibrationen av kärlek och oändlig frid bakom dessa ord. För mitt andetag finns i dessa ord. Jag ingjuter dem med mitt ljus, med mitt hopp om de nya dagarna framöver, vilka gryr på denna synnerligen blåa planet som ska healas och som ska bli en lekplats av oändlig glädje och under. Barn av ljus, av min essens, ni bygger upp detta ögonblick med era självaste energisignaturer, med er självaste närvaro. Ni – vi – skapar detta såsom En. För vi är En.

Jag är Källan. Var medvetna om att det karmiska hjulet har stannat. (Jag ser ett enormt stillastående vattenhjul av trä, som inte hållit vatten i rörelse, utan själar. Jag ser att dessa själar blir fria. Jag ser att var och en av dessa själs-vattendroppar blir healade, fyllda med ljus och sammanförda i en ström av ljus som ligger precis framöver. ’Vattnet’ som det karmiska vattenhjulet återanvände, strömmar nu fritt till en närbelägen ström av ljus, som blir en flod som leder till den kosmiska oceanen av stjärnhimlar). Ja, Galaxygirl. Och den kraft som var illusionen och som skakar om alla i er omgivning ska inte längre finnas. Ni upplever att glaset splittras, i den verklighet som ni trodde var verklig. Ni ser fiskskålen splittras och plötsligt befinner ni er i en mycket större pool. (Jag ser att fiskskålen går sönder runtomkring en guldfisk som plötsligt är fri i en ocean av ljus. Några små grå fiskar väljer att stanna kvar där fiskskålen fanns, de har fastnat och är orörliga, de kan bara se var deras inhägnader fanns, inte vad de nu är). Den jordiska upplevelsen är just nu sådan. Murarna har avlägsnats och ändå känns det för er som om de kommer närmare. Det är helt enkelt för att ni och jag har expanderat ytterligare bortom den här upplevelsen. Healing. Jag sträcker ut min healing till er, mitt andetag av tröst, av förnyelse, av hopp om en fri mänsklighet.

Jag är Källan. Mänskligheten ska bli fri, förnyad, bli visare av dessa upplevelser och få tillräckligt ömsinta hjärtan för att aldrig mer låta dem upprepas. Barnen ska få näring, bli beskyddade, få uppskattning, bli älskade. Ni har läst om hybrid-barnen; de kommer ytterligare att hjälpa till. (Jag ser hybrid-barn i skepp och alla sträcker ut sin glädje och sina händer fyllda med ljusstrålar mot barnen på Gaia, vilka verkar befinna sig i ett tjockt grått moln som skingras. Jag ser ljuset från hybrid-barnens händer lysa igenom dimman och detta kärleksljus skapar ett nytt sken av nyfunnen glädje i Jordens barns hjärtan). Dessa barn är framtidens lärare, dyrbara förhöjda själar här, för att ge ut sin visdom och sitt ljus till detta återuppbyggande av den stora kollapsen till den storslagna pånyttfödelsen. Var inte rädda. Jag är med er. Vi är En.

Jag är Källan. Fraktaler. Jag kallar er hem till mig själv. Era multi-dimensionella aspekter, många av dem, instämmer redan med denna sanning och vi är alla mycket medvetna om denna glädje, salighet och enhet i de högre-dimensionella sfärerna. Det är dags för er dimension att höjas upp. Jag omfamnar er med mitt ljus. Jag ingjuter er med min glädje. Precis som vi tillsammans utformade nebulosorna, så ska vi på nytt utforma och på nytt skapa skönhet utifrån kaos. För det är vad vi gör. Du är en skapare, du är en del av stjärnorna, av min egen essens. De lägre sätten är självförstörande. Nya städer kommer att byggas på de gamla. (Jag ser Roms uråldriga ruiner jämnas med marken och bli överbyggda. Historien kommer att kommas ihåg, så att lärdomarna man lärt sig blir uppskattade och smärtan kan man inte längre känna. Jag ser ett massivt krig, jag ser de Galaktiska krigen, jag ser Maldek explodera, skepp som flyr och de mörka som tar över Jorden. Jag ser det lömska, svekfulla, de mörka som följer och sprids över Jorden. Detta tilläts eftersom det är ett universum av fri vilja, allt är tillåtet med allting tolereras inte; det blir konsekvenser. De som missbrukar ska bli de missbrukade och sålunda insnärjda i det karmiska hjulet. Jag ser att kapitel rivs ut från en urgammal bok. Jag ser nya sidor av ljus ersätta var de gamla sidorna har funnits och jag ser ljusskepp som kommer igenom sidorna, ljusstäder som bildas. De flyger ut ur boken och över hela Gaia, massiva pyramidstäder av ljus, de landar, dockar sig, svävar. De är plasma-liknande och skimrande regnbågsfält omger dem. Deras energier är väldigt höga, mycket glädjefyllda. Jag ser hybrid-barn som springer ut för att välkomna sina stjärnfrö-föräldrar. Jag känner kärleken i denna återförening, det förekommer ingen rädsla. Jag ser att dessa små är lärarna av de nya sätten för kärlek och ljus. Jag känner att det kittlar i hela kroppen. Barnen är slående vackra, de utstrålar skinande rosa auror eller regnbågsauror. Jag hör deras glädje över att få vara på Gaia. Allt de rör vid blir mer levande. De lär oss hur man gör detta, hur man ska ha avsikten för healing och skapa en fläck av healing varhelst vi befinner oss. Jag ser mycket glädje i framtiden).

Jag är Källan. Dessa tider är mycket verkliga och de närmar sig i snabb takt. Känn min närvaro inom er och känn den oändliga möjligheten för under, för glädje, för hopp och för healing. Låt oss sända kärlek och ljus till alla berörda och göra anspråk på att rädslan ska upphöra. Ni har alltid haft makten att välja. Hur skulle ni annars kunna välja ljuset? Hur skulle ni kunna välja mig? Ljuset är ert sanna hem. Det är den tillhörighet som ni har längtat efter. Det kommer att bli lättare att nu stråla ert kärleks-ljus med stort mod, för plasma-ljuset har alltmer fullständigt trätt in i era celler. Mellan protonerna och neutronerna finns inte bara ett utrymme, det är kärlek. Det är jag själv. Jag är er självaste textur. Bli healade, fraktala i formen. Ljuset finns inom er. Ta det helt och hållet in i era liv, in till era kontorslokaler, in till era dyrbara hem och familjer. Vi kommer att healas som en. Kom ihåg fiskskålen som denna såg i min bild; en fiskskål med glas som var målad mörk i oceanen. Fiskarna visste inte att de var fängslade. När väl fiskskålen avlägsnades simmade många av dem inte iväg, de var förvirrade, förlorade, de var så vana vid att glaset var mörkt att de inte kunde uppskatta ljuset i den klara oceanen av stjärnor runtomkring dem. Ni är omgivna av stjärnor. Ni omges av mitt ljus, av mig själv, av min essens. För NI är min essens. Ni är en ocean av kärlek, alla inom er själva, för där ÄR JAG. Det finns inget behov av att känna att ni har tappat bort er. För ni har aldrig lämnat mig.

Jag är Källan. Känn min oändliga kärlek för er i en oändlig ocean av möjligheter. Var fria från illusionen i ert eget sinne. Låt oss utforska nya sfärer av dimensionella verkligheter, av oändlig kärlek och glädje tillsammans. Låt oss heala alla med ljus och upplev enhetsmedvetandets frihet. Känn min glädje, jag placerar den inom er. Ni är min skatt, ni är jag själv. (Jag ser en stor skattkista fylld med ädelstenar och guldmynt som ligger utspridda över hela universum såsom Källans fraktaler. Jag ser att bitarna av dessa skatter har en glömska, de inser inte att de är en bit i självaste Skaparens storslagna mysterium. Jag ser att vi ljusarbetare är guldmynt som poleras upp, inte längre sjabbiga och missfärgade, utan vi ser blanka och vackra ut. Jag ser öppna händer över hela världen med guldmynt som i överflöd hälls i dem. Jag ser händer i alla hudfärger som byter guldet med varandra, delar det. Jag kan höra skratt).

Jag är Källan. Min oändliga skönhet och rikedom är ni. Ljusarbetare, mitt hjärtas glädje, min glädje, det är dags att dansa fritt i de högre energierna och att på nytt få uppleva sann frihet och healing, såsom er födslorätt. Jag är Källan. Mina glädjetårar täcker er, renar er, healar er. Var fria. Var i frid. Var ett med mig. Jag är ständigt med er. Jag är viskningen i ert eget hjärta.

 

~ galaxygirl & dragongirl9

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...