Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 maj, 2021

 

Arkturiska Rådet i 9:e dimensionen via Daniel Scranton

den 8 maj 2021

”Tredje världskriget”

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få ha kontakt med er alla.

Vi kan upptäcka förändringar i den övergripande vibrationen hos det mänskliga kollektiva medvetandet och vi har lagt märke till att ni som ett kollektiv vibrerar vid en högre frekvens än någonsin tidigare. Inom det mänskliga kollektivet har ni haft fickor där den övergripande vibrationen har varit högre än vad den just nu är, men ni har aldrig som ett kollektiv befunnit er vid denna punkt, där ni skulle kunna ta allas vibration i beräkningen och få den att bli så hög som den just nu är.

Ni kan undra varför det är så här. Vad är det som förenar mänskligheten just nu? Det är att ni alla upplever en global pandemi och på grund av att ni alla upplever den tillsammans, så jobbar ni alla med samma saker. Ni jobbar med medkänsla, urskiljning, samt utrensande av trauma i rotchakrat. Detta är en så viktig tid i den mänskliga historien och ni är inte menade att bara ta er igenom den; ni är menade att växa av den. Och alla indikationer är att ni i själva verket har nappat på det. Ni växer utifrån detta sam-skapande.

När era hjärtan sträcker ut sig till dem som lider, så har ni vuxit. Nu växer naturligtvis inte alla i samma takt där på Jorden, men de av er som växer exponentiellt snabbare än resten av mänskligheten drar upp genomsnittet. Ni för med er så mycket mer till kollektivet med de healing-energier ni lägger ut, med den medkänsla ni känner och med de önskningar som har vuxit fram inom er för att alla ska må bra, för att alla ska vara jämlika, för att alla ska ha samma tillgång till det omhändertagande som kan ges när man är sjuk och behövande.

Det här är jättestort. Ni har gjort detta utan att skapa en större omstörtande händelse från vilken ni omöjligt skulle kunna återhämta er, såsom ett kärnvapenkrig. Nu, så som det är, så fokuserar många människor på hotet om ett nytt världskrig där på Jorden, men denna tidslinje har ni undvikit. Ni är inte på väg i den riktningen, för ni valde i stället en pandemi eftersom ni var medvetna om att den skulle komma att väcka så mycket större medkänsla och healing från hela mänskligheten. Och det har den gjort; ni har återigen varit framgångsrika. Nu är ni redo att gå vidare på denna resa, utan att behöva skapa omständigheter som en pandemi. Ni kommer inte längre att behöva göra detta, för ni har vuxit andligt.

Och att växa andligt är meningen med allting. Det är meningen med varje svårighet, varje brustet hjärta, varje gång ni förlorar allt och finner er själva utblottade och det är med all säkerhet anledningen till att ni skapade sjukdom för er själva att få uppleva. Nu är det inte dags för er att känna en hel del rädsla för ett tredje världskrig. Nu är det inte dags att fokusera på dessa panikspridare som vill att ni ska tro att det här är något som är oundvikligt.

Nu är det dags för er att fortsätta blicka inombords för att upptäcka den kärlek som finns inom er och som är den enda aspekten av er som ni behöver fokusera på. Och i och med att ni gör det, så fortsätter ni höja medvetandenivån där i er värld och ni fortsätter att ta mänskligheten förbi de här möjliga tidslinjerna och in till en gyllene tidsålder av frihet och överflöd, hälsa och välbefinnande, enighet och enhetsmedvetande. Detta är vad ni är på väg till och låt ingen annan tala om något annat för er.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi är glada över att ha fått stå i kontakt med er.”

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...