Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 januari 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 januari 2021

 

En Spännande Ny Allians Kommer Till Jorden

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi letar efter hjälp från andra kollektiv inom det icke-fysiska världen, kollektiv som vill bilda en allians för att skapa ett nytt energifält som skulle kunna anpassa alla energier där på Jorden så att ni kan få en renare upplevelse av er själva, era tankar och era känslor. Det här är en gigantisk uppgift, varför vi letar efter allierade, de som är lika intresserade som vi är att hjälpa er alla.

Ni har haft så stor inblandning i er naturliga tillväxt och utveckling, inblandningar som sträcker sig över miljoner år. Och nu finns det så många olika typer av energier närvarande på Jorden att vi bara känner att det är dags för mänskligheten att visa resten av galaxen vad ni kan göra när ni har tillgång till rätt energier och ingen inblandning från fel. Nu vet vi att många av er vidtar åtgärder för att skydda er själva, för att rensa era energifält och för att harmonisera med dessa högre frekventa energier, men ni är i minoritet.

De flesta människor där på jorden påverkas av något som är skadligt för deras medvetenhets utveckling. Och just nu är en sak som vi vet säkert sant om mänskligheten och livet på Jorden, och det är sanningen att ni behöver en högre medvetenhetsnivå, för att sammanföra er alla så att ni kan bli det harmoniska kollektiv som ni är avsedda att vara. Vi vill bara se att ni kommer dit utan störningar. Vi skulle vilja att ni skulle kunna få mer av den hjälp som kommer till er hela tiden, och vi skulle vilja se vad ni kan göra när det inte finns några energier som finns där i avsikt att störa er naturliga utveckling.

Vi vill se er vara fria, för vi vet att ni kan så mycket mer, och de av er som tar hand om era energifält visar att genom att hålla så mycket ljus och så mycket kärlek att ni ger nödvändig balans som gör att mänskligheten kan fortsätta att resa sig och stiga upp. Men livet i er värld behöver inte vara så här; ni behöver inte vara splittrade. Ni behöver inte leva i rädsla eller utmaning i en sådan utsträckning att ni saknar medkänsla med andra.

Ni kan hitta den mittpunkten, den balanspunkten som låter er uppmuntra andra att höja sin medvetenhetsnivå utan att slå dem i huvudet med en massa dogmer, länkar och propaganda som stöder er tro. Ni hjälper andra att vakna genom att höja ert medvetande, och vi vill att alla andra ska få möjlighet att se er och dra nytta av det ni gör där som markbesättning. Och det är därför vi vet att denna allians kommer att bildas, och ni kommer att se mer från era medmänniskor, även de som sover, än det är möjligt för er just nu att föreställa er att de kan vara.

Men lita på oss när vi säger att vi kommer tillsammans för att skapa detta nya energifält och att alla där på jorden kommer att dra nytta av det.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...