Saul via John Smallman, 7 juni 2019

Saul via John Smallman, 7 juni 2019

Saul via John Smallman: När Man Firar är Konflikt Omöjlig!

Audio version.

Förändringar av enorm betydelse sker över hela världen, eftersom mänskligheten glädjande allt mer rör sig mot ett uppvaknande. Vissa av dem, politiska eller geofysiska, rapporteras i de vanliga medierna, medan andra av mycket mer positiv natur, rapporteras på mindre offentliga utrymmen, som sedan delas person till person, genom det omfattande nätetverket av sociala mediekanaler.

Människor över hela världen, väljer att kommunicera person till person om de andliga frågor som uppstår hos dem själva, vilket betyder att de har upptäckt att deras trosbaserade eller religiösa organisationer, inte vill eller kan hantera dem.

Mänskligheten utvecklas mycket snabbt andligt, och många av de gamla religiösa organisationerna, är antingen ovilliga eller oförmögna att hjälpa sina medlemmar i detta fantastiska uppvaknande. Alla gamla system – sociala, politiska, affärs-, undervisnings- och religiösa system – kommer antingen att utvecklas andligt, eller bli helt föråldrade.

Den nya åldern, som har uppstått under de senaste fem eller sex decennierna, är KÄRLEKS-åldern. Kärlek är det naturliga tillståndet hos alla kännande former av liv, men som under eoner varit bortglömt. Nu växer medvetenheten snabbt om att Kärlek är Allt.

Allt som inte är i linje med Kärlek är overkligt, illusoriskt, och då skuggorna eller slöjorna som gömde eller dolde Kärleken löses upp och faller sönder, då uppmärksammas Kärlekens Verklighet som livets kraft, då blir fältet av medvetenhet, där allt som skapats har sin eviga och oändliga existens, alltmer erkänt och hedrat.

Drömmen, eller för alltför många, mardrömmen, som livet har blivit, förändras till oigenkännlighet, eftersom allt fler människor engagerar sig fullt ut i sitt naturliga tillstånd – KÄRLEK – genom att leva och visa den hela tiden.

Det kaos och den förvirring som är så starkt uppenbar inom politiken, affärerna, religionerna och mest fruktansvärd, i de militära konflikterna över hela världen som orsakar massmigration, är nu verkligen helt galen men lyckligtvis ohållbar.

Nya grupper bildas, och de erkänner nu att Kärleken är svaret, det enda svaret på alla tillstånd och problem som mänskligheten och planeten står inför. Dessa nya grupper ställer sig positiva till den oföränderliga avsikten att engagera sig bara med kärlek, då de deltar i diskussioner, som har en stor effekt på alla områden av mänskligt liv och aktivitet.

Det här är en spännande och inspirerande tid att vara inkarnerad som människa på Planeten Jorden, och när den kollektiva processen av uppvaknande tar fart, blir fler och fler människor medvetna om att det finns en större mening med livet som människa, än den grundläggande kampen för överlevnad, där så många är engagerade på heltid.

När Kärleken flödar in och fyller myriader hjärtan över hela världen, blir de värderingar som människor ärar och respekterar alltmer andligt orienterade, vilket leder till en intensiv önskan att lindra och sedan totalt utrota fattigdomen över hela världen, och genom det också allt lidande det leder till.

Lidande uppstår från början genom en persons uppfattning om att de är oviktiga, har inget värde, inte blir lyssnade till och inte syns, vilket alla som inkarnerar som människor upplever i större eller mindre utsträckning, under sin uppväxt från barn till vuxen ålder. Denna känsla av mindervärde är förödande!

Som gudomliga varelser, Guds älskade barn, blev alla skapade i ett tillstånd av fullkomligt kärleksfull acceptans, med vetskapen om att alla var en oskiljaktig och viktig aspekt av Gud, och permanent ett med Honom. I det tillståndet finns bara glädje.

Att sedan inkarnera i mänsklig form, och vara uppenbart separerad från den gudomliga formen, är fruktansvärt skrämmande. Initialt, under utvecklingen i moderns livmoder, förutsatt att modern är glad över att vara gravid, så förses man omedelbart med alla fysiska behov, och miljön där tillväxten uppstår är varm, välkomnande och trygg.

Men, på grund av närheten och omedelbarheten i kopplingen mellan modern och spädbarnet, blir alla kemikalier – mat, dryck, medicinering etc – och de känslor och upplevelser som modern har, omedelbart delade med barnet. Därför kan livmodern upplevas som mycket varm, bekväm och trygg eller som en farlig och giftig miljö, fysiskt, andligt och emotionellt. För de flesta hamnar det någonstans mittemellan dessa ytterligheter, aldrig perfekt, och aldrig helt otryggt.

Följaktligen, då barn växer och utvecklas, lär de sig att automatiskt anpassa sig till de miljöer de befinner sig i, för att överleva. Alla som väljer att inkarnera som en människa, vet att de kommer att få svårigheter, men på grund av den intensiva och briljanta planeringen som föregår inkarnationen, så vet de att de framgångsrikt kan hantera vad som än uppstår, under sina mänskliga liv.

Men, på grund av glömskan som är en oundviklig del av inkarnationen, så glömmer de väldigt snabbt att de är gudomliga varelser, och blir nästan helt hjärntvättade av den kultur de inkarnerar i. De protesterar sedan mot den smärta och det lidande som uppstår, i större eller mindre grad, och börjar sedan antingen begrava eller förneka det de upplevde under sina tidiga år, eftersom smärtan är alltför intensiv att leva med. Detta leder till en intensiv ilska och utåtagerande, och deras starka känsla av olycka skylls på andra, på världen eller Gud.

Andlig utveckling, som är en viktig aspekt i människans utveckling, bör ske gradvis då barnets intelligens utvecklas, och då vara tillåtande, uppmuntra nyfikenhet och undersökning av livets mening, och den miljö den befinner sig i. Oftast förhindras detta då barnet antingen försiktigt introduceras i de kulturella normerna i det samhälle det växer upp i, eller blir kraftfullt övertygad om de trosövertygelser som kulturen är ansluten till.

Denna obalans mellan kultur och barnets nyfikenhet och lust att lära, kan vara förödande, och för fredens skull, eller bara för att överleva, så köper barnet den kulturella övertygelsen, och i grund och botten upphör dess andliga utveckling.

Detta har upplevts av de allra flesta människor under eoner. Nu förändras det snabbt och dramatiskt, och det globala internet har betytt mycket för att uppmuntra och stimulera nya tankar, som vidgar synpunkterna som finns tillgängliga för diskussion och vidareutveckling enormt mycket. Begränsade, smala och förminskande trossystem, accepteras inte längre utan ifrågasätts.

Denna öppning för nya tankar började verkligen sätta fart efter andra världskriget, och när ytterligare krig började diskuteras i de samhällen som redan hade utkämpat två grymma krig, började galenskapen i de attityder som oundvikligen ledde till krig, att bli allvarligt ifrågasatta och avvisade.

Det ifrågasättandet och avvisandet fortsätter än idag, för även om det för många är mycket tydligt att de gamla metoderna inte kan fungera, inte kan ge fred i världen, så finns det fortfarande ett gammalt auktoritärt system, där lag, stammar eller personer med olika åsikter, fortfarande vägrar erkänna, att deras attityder utgör en stor del av det pågående problemet.

Detta förändras nu väldigt snabbt, eftersom unga människor, som tidigare levt under intensivt lidande i krigszoner, nu kommer fram på inflytelserika positioner, där den kunskap de ackumulerat under många livstider, kan framhållas och byggas på för att få fram väsentliga förändringar i attityder och beteenden, som gör det möjligt för det kollektiva uppvaknandet hos mänskligheten att börja blomstra.

Den gudomliga avsikten är att livet ska vara glädjefyllt, och varje varelse som Gud har skapat, vet det djupt inom sig själva. Nu, slutligen, uppstår den medvetenheten hos allt fler människor, oavsett etnicitet, ras, kultur, politisk eller religiös tillhörighet.

Brytpunkten är passerad! Mänskligheten rör sig snabbt och i rätt tid, mot det viktiga uppvaknandet som leder till acceptans, om att alla är gudomliga varelser, skapade i Kärlek, och därför söker alla komma tillbaka till Kärleken. Kärleken är energifältet, det fält där medvetenheten uppstår. Det är den livskraft som strömmar inom varje kännande varelse, och när medvetenheten och acceptansen av den gudomliga och oföränderliga Sanningen, fortsätter att fylla hjärtan hos ett ökat antal familjer, kommer uppvaknandet att ses på en stor och global skala. Att fira, är i sanning är det mest lämpliga sättet för att hedra oundvikligheten av ert uppvaknande varje dag. När man firar är konflikt omöjlig! Och när man firar, strålar Kärleken fram.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

https://johnsmallman.wordpress.com/2019/06/05/when-there-is-celebration-conflict-is-impossible/

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...