DET ARKTURISKA RÅDET via Daniel Scranton, 9 juni 2020

DET ARKTURISKA RÅDET via Daniel Scranton, 9 juni 2020

De Nya Portaler Ni Har Inom Er ∞

9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi har skannat era kroppar för att upptäcka hur många av er som har aktiverat de nyligen tillgängliga portalerna som ni har inom er. Ni kan och ofta också når in i andra dimensioner, högre plan av existens, bara genom att gå inom er och utforska vad som är tillgängligt för er. Och det som är tillgängligt för er har expanderat tillsammans med ert medvetande. När ni förhöjer ert medvetande ger ni er själva mer tillgång till det som är och har alltid varit inom er.

Vi vet att människor tenderar att bli fascinerade av teknik. Ni blir entusiastiska över platser dit ni kan gå på er värld för att uppleva nya saker. Men hur många individer söker inom sig själva för vad som finns tillgängligt? Varför är det så att dessa portaler är nyligen tillgängliga för er om de har varit där hela tiden? Det är en bra fråga. På grund av det arbete som ni har gjort för att hjälpa mänskligheten att läka under de tumultartade tider som ni har gått igenom, har ni gett er tillgång till de portaler som alltid har funnits inom er.

Vad kan ni möjligtvis göra med den här informationen? Hur kan ni bäst använda dessa portaler? Vi är så glada att ni frågade. Nu är det dags att ta emot nedladdningarna, de nya mallarna, ritningarna för det samhälle som ni alla vill leva i, som ni i huvudsak vill samskapa tillsammans. Nu är det dags att fokusera inåt. Kanske har ni mediterat i det förflutna för att känna er mer samhöriga, för avkoppling, för att lugna ert sinne. Men nu när ni har tillgång till så mycket mer, är det en underbar tid att gå inom för att upptäcka dessa portaler som kommer att förbli vilande för många.

Om ni inte går inom och stretchar dessa muskler, om de tillåts förtvina, kommer de att göra det. Nu är det inte läge att titta utanför er själva för svar, lösningar, för politiker att rädda dagen. Och ni kommer verkligen inte att se utomjordingar landa sina skepp just nu för att fixa allt för er. Men de av er som tar sig tid att gå inom och komma åt dessa nyligen tillgängliga portaler kommer att vara de källvarelser som vägleder och leder mänskligheten in i den nya Jorden, den fem dimensionella sfären, en värld där det inte finns några dödliga virus, det inte finns rasism, och det inte finns något våld.

Den femte dimensionen är en värld där alla får tro vad de vill tro och skapa vad de vill skapa, och ingen annan är besvärad av dessa beslut. Nu är det dags att börja föra dessa fem dimensionella mallar, ritningar och idéer in till det fyr-dimensionella medvetandet som ni nu finns i, och allt ni behöver göra är att blunda, fokusera på er andning, och se vad ni kan känna när ni går inom er själva.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har i glädje haft kontakt med er.”

 

Översättning: Mats

 

The Arcturian Council via Daniel Scranton, June 9th, 2020

Du gillar kanske också...