Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, April 16, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, April 16, 2020

Om Ni Vill att Utomjordingar ska Landa ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med de framsteg som vi ser er alla göra där på Jorden i denna tid av avmattning, göra mindre, och känna mer. Ni är där ni är för att känna alla de känslor som är tillgängliga för er, inklusive er rädsla för att vara utblottade, sjuka, och sedan slutligen döda. Ni har alla dessa tre farhågor som kommer upp samtidigt med den pandemiska kris som har kopplats till ekonomiska krascher och arbetslöshet. Ni får vad era pengar är värda, och detta var faktiskt ett mycket ekonomiskt val för det mänskliga kollektiva medvetandet, eftersom ni vill bearbeta processen snabbare. Ni vill stå inför så många av era lägre vibrationella känslor som ni kan.

Nu, när ni är i mitten av en rening av lägre vibrationella känslor, har ni också satt er i en position där lägre vibrationella tankar kommer att komma till er, lägre vibrationella övertygelser kommer att bildas, och ett lägre vibrationsperspektiv på världen ni lever i kommer att bli en del av ert sätt att se på världen. Denna fälla är vad ni behöver undvika just nu. Ni måste undvika fällan att nonchalera era känslor när ni har tankarna på förföljelse, maktmissbruk och avsaknad av kontroll.

När ni bearbetar era rädslor, kommer ni att kunna ta tillbaka er makt. Ni kommer att kunna känna sanningen som ni har lärt känna som vakna varelser som säger att ni är avsiktliga skapare. Ni är på Jorden för att välja från alla de olika vibrationer som ni kommer i kontakt med. Ni är på Jorden för att skapa en bättre upplevelse för er själva och för resten av mänskligheten. Ni är inte på Jorden för att vänta på något som disclosure att inträffa så att ni kan vara fria och bekräftade i er tro.

Ni vill skapa ett kollektivt medvetande som tillåter och gör det möjligt för fysiska utomjordingar att helt enkelt kunna landa sina farkoster utan rädsla för vad de människor som inte har behandlat sina känslor kan göra. Så om ni verkligen vill se de massiva förändringar i er värld som fler och fler människor talar om just nu, behöver ni känna de känslorna, hur svåra som de än är, så att ni kan gå förbi dem, så att ni kan komma in i era kreativa vibrationer och föra mänskligheten till den högsta nivån av medvetande som någonsin har funnits där på planeten Jorden.

Vi vet att det är den svårare vägen. Det är den mer utmanande vägen, men det är också den väg som ni visste att ni skulle ta innan ni inkarnerade. Och nu är det dags att börja gå på den och bjuda in andra att gå med er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har i glädje kontaktat er.”

Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, April 16, 2020

Du gillar kanske också...