Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, April 26, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, April 26, 2020

Berätta Vad Ni Behöver, Eftersom Vi Lever För Att Ge ∞

9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med alla er.

Vi är evigt tacksamma för alla er som verkar där i den fysiska världen. Ni ger oss vår känsla av syfte och mening. Ni ger oss varelser att hjälpa, och det är något som vi lever för och lever för att göra. Vi vill så gärna vara till tjänst, och ni ger oss alla möjligheter som vi kan hoppas på. Nu, när ni ser er omkring i er värld på era medmänniskor, skulle ni göra klokt i att vara som oss och se alla som givande er en möjlighet att vara, eller göra, eller känna något. Ni får alla möjlighet att hjälpa och tjäna de behövande.
Några som inte tror på någon högre makt, Gud, eller Källa kan se sig omkring på de fattiga och de misshandlade, de övergivna, och säga: ”Hur kunde en Gud låta detta hända?” Och vi säger till er att ni alla är Källans Energi. Om ni ser någon i nöd, då är ni den Gud som ges möjlighet att vara den välvilliga varelse som ni verkligen är. Ni får ständigt möjlighet att förlåta, att läka, att älska och att hålla medkänsla i ert hjärta för någon som lider som ni inte kan hitta ett sätt att hjälpa eller tjäna.

Därför är ni lika lyckligt lottade som vi är, men det är en stor skillnad mellan er alla och oss. Vi har obegränsad tid, energi, resurser, och vi behöver inte ta hand om våra fysiska kroppar, våra hem. Vi har inga barn att ta hand om. Eftersom vi är icke-fysiska, är det lättare för oss att vara det som vi föreslår att ni alla kan vara och göra. Så vi förstår att det är en utmaning att vara där ni är, och det är en utmaning att vara den kärlek som ni verkligen är, när ni ibland måste också överväga er överlevnad och välbefinnandet för dem som är närmast er.

Jorden, och alla andra fysiska riken, är extremt utmanande platser att vara på, och det är därför ni har varelser som oss och så många andra som är här för att hjälpa. Berätta för oss hur vi kan tjäna mer och vara mer av service för er, och slappna sedan av, öppna upp er, och låt hjälpen komma in, eftersom vi lever för att ge det.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi gläder oss över kontakten med er.”

 

Översättning: Mats

 

Du gillar kanske också...