Hövding Örnfjäder via Galaxygirl, 7 augusti 2021

 

Hövding Örnfjäder via Galaxygirl

7 augusti 2021

Hou. Jag är Hövding Örnfjäder. Människor på Jorden, i Gaias återuppvaknande, Moder Jord behöver er nu. Ni är här för sådana tider som ligger framför er. Ni får inte bli trötta eller svaghjärtade. Krigaren vilar mellan striderna. Ni har varit i nästan konstant strid om energikapning, rensning. Rök. Rök från salvia hjälper. Jag blåser den mot er nu för att trösta er, mäktiga krigare jag ser lyssna överallt. Jag ser inte mycket pratande. Jag se mycket lyssnande, en tystnad har kommit över de jordade på Gaia. Och det är bra. (Jag ser en gammal Ursprunglig Amerikansk hövding med långt silverhår och lyckliga rynkor le mot mig. Han röker en lång pipa och blåser cirklar av rök runt Gaia.)

Jag är Hövding Örnfjäder. Jag sände denna ett meddelande genom en vit fjäder på parkeringsplatsen där hon gick. Tecknen finns överallt. Hon såg den och hon hörde mig. Hon klev inte på tecknet. Hon lyssnade med sitt hjärta. Och jag talade till henne precis som jag talar till er nu. Många kliver på tecknet. De ser inte. De lyssnar inte med sina hjärtan. De lyssnar med sina sinnen fulla av vad media, pratmakarna säger att de ska se. Och det är vad de ser. Men en uppvaknad ser verkligen. Det är som om ni levt i rök. Rökig luft finns bokstavligen överallt. Många bränder härjar nu på den stora modern. Det är en passande framställning. Att se, leva i och andas rök är giftigt. Ni har levt i en giftig miljö. Det vet ni. Åh, jag ser er himla med ögonen och säga, ”Ska jag fortsätta lyssna på och läsa dessa ord från en gammal man?” Denne gamle man är evig, precis som ni unga – och gamla – krigare. Vi är ett och samma från Skaparens gryning av nytt liv. Vad jag säger är er miljö i matrisen. Rökig. Den brinner bort. Ni kommer att se tydligare när kärleksljuset blåser bort all rök och sjukdom. Det kommer att vara som en varm kram från Modern. Det kommer att värma upp er. Det kommer att blåsa bort gifterna, röken av missförstånd. Detta kommer att skapa en chock, en stillhet och sedan ett uppror. De som inte kan se och de som väljer att kliva på fjädern, så att säga, de kommer att lämna. De som ser tecknen och är öppna men nya på resan kommer att ha svårt med det. Det är därför himlen sände er hit, unga krigare på Gaia. Ni sändes hit för att leda. Så jag tror att det kanske är dags att ni gör det. Ni leder på ert eget sätt. Alla är olika. Vissa är mer effektiva än andra men alla kommer att hitta sitt. De kommer att hitta sin röst. Ni kommer att hitta er röst igen. Den kommer inte att tystas. För Gaias uppvaknande kan inte tystas ned. Himlen larmar, klappar, hurrar. Himlen är mycket nära. Ni är himlens händer och fötter. Smutsiga händer kommer att bli rena.

Jag är Hövding Örnfjäder. Jag har inte gjort detta tidigare. Denna är en ny röst för mig. Jag hoppas ni tycker om mitt meddelande. Det är avsett att muntra upp er. Men vet att stora förändringar är på väg. Precis som jag inte kontaktat en kanal som denna tidigare, så betyder det inte att jag inte är redo att expandera. Så jag försökte något nytt. När var sista gången ni provade något nytt? Det nya kommer. Ni kommer att expandera in i de nya gåvor som himlen förser er med, är inte det spännande? Livet är rikt. Jordens priser är rika. Era minnen är rika. De kommer att återlämnas till er. Ni kommer att bli påminda om er styrka. Vi har aldrig betvivlat det. De andra kommer att be er att leda. Och leda kommer ni. Ni är inte ensamma.

Jag är Hövding Örnfjäder. Jag leder mitt folk genom stor övergång. Jag har inkarnerat på Jorden många gånger och det störde mig starkt, men jag expanderade och jag älskade djupt. Jag älskade djupt min familj av ljus, och djuren, växterna, de blev min familj på jorden. Omgiven av mitt folk arbetade vi med stor kärlek och ära med växterna. Vi talade till stjärnorna och de svarade. Vi hedrade de stora djurandarna när de lade ned sin livskraft för vår närings skull. Vi hedrade dem. Mycket oheder har gjorts. Alla i himlen vet detta. Alla i himlen ser. (Jag ser stora tårar sakta rinna nedför hans väderbitna kinder).

Jag är Hövding Örnfjäder. Glädje är på väg. Svåra tider ligger framför oss. Var starka, krigare. Vår kärlek till er når till stjärnorna och tillbaka igen. Ni kommer att se klart och det kommer att chocka. Det kommer att störa. Ni ska bära ljuset av hopp, av styrka, för de andra, därför att de kommer inte att ha kvar något hopp eller någon styrka i den stunden. Det kommer att vara som om en mäktig vind slog dem mot en klippa och de inte längre kan andas. Ni kommer att vara andningen åt dem. Andningen av hopp, av tröst. Svåra störande tider separeras från nya ostörande sådana. Det är fortfarande ett stort mysterium för oss på den här sidan ljuset, men vet att som planeterna cirklar runt sina stjärnor, och stjärnorna cirklar runt sina system och systemen cirklar runt universa och universa cirklar runt Källan i perfekt precision – vet att ni är lika viktiga som aspekter av Skaparen. Våra böner, vårt ljus, vår kärlek, cirklar runt er. Vi är alla som de mäktiga planeterna, vi är celler i Skaparen, även om ni kommer att känna er ensamma. Ni kommer att känna er ensamma. NI ÄR INTE ENSAMMA. Hur kan en planet i ett universum med triljoner andra planeter känna sig ensam? Bara om de inte är anslutna. Men NI är anslutna. Ljuset är på väg. Och jag ser att det inte bara börjar med er, det utsträcks genom er. Många ringar på vattnet gör vågor. Många vågor gör ett stort plask. Vattnet är fortfarande vatten. Det är vått. Det är närande, det är upplevelse. Vattendroppen – känner den sig ansluten till sina bröder och systrar? Eller känner den sig ensam i pölen? Kommer den ihåg att vattenångan ovanför är bröder och systrar i annan form? Tittar den upp mot himlen och ser molnen och känner sig ensam? Ser den att alla djuren och växterna har vattendroppar inom sig? Alla är sammankopplade.

Jag är Hövding Örnfjäder. Tack för att ni kommer ihåg er anslutning. Ni är redan hemma vibrationellt om ni djupt kan minnas och göra anspråk på den. Ni är små vattendroppar som alla är sammankopplade i en enorm ocean av medvetande och ljus. Stor förändring kommer över er planet. Inget kommer att förbli som det var utom de goda sakerna. Och det är verkligen mycket bra. Var uppmärksamma på tecknen. Titta efter fjädrar. Hou.

-galaxygirl

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...