Kollektivet av Serafim via Galaxygirl, 30 mars 2020

Kollektivet av Serafim via Galaxygirl

30 mars 2020

Kära ni. Vi är Serafim (Jag ser dem genom portalen till Alcyone, vår stora centrala sol, när de går nedåt i en pelare av vitt ljus som omger Gaia i en cirkel). Vi är ett kollektivt medvetande och ändå är vi ett. Vi orkestrerar kärlek och gudomlig planering. Vi implementerar Skaparens vilja med gudomligt fokus och avsikt. Sålunda är vi arkitekter och regissörer av förändring. Era mänskliga ord har inte riktigt förmåga att beskriva betydelsen av detta. Vi är skaparens livs andetag, våra andetag är skaparens andetag, precis som era också är. Vi fungerar på en hög nivå av dimensionell aktivitet. Vi är alla helt fokuserade på att Gaias omfödelse ska lyckas och frigörelsen av denna sfär. Det finns inga misstag – tro inte annat. Skaparen har påbjudit det och det är gjort, det skall göras och det kommer att göras. Vår kärleks andetag skall slutligen kännas till fullo. (Jag ser en stor blixt av ljus blixtra genom matrisen och smula sönder den. Jag ser de personliga matriserna av rädsla och smärta, som ser ut som svarta legobitar som omger varje människa, kollapsa till rök). Ja, vi är bringarna av förändring i och med att vi leder in energierna. Vi styr flödet av det kosmiska andetaget till de lämpligaste gudomligt uttänkta platserna.

Vi rör på energier, vi är kärlek. Vi vill att ni gör oss sällskap i meditation och tar våra händer i era händer då vi omringar Gaia med ljus. Helig, helig, helig är Herren Gud Allsmäktig, som var, som är, som ska komma, som är här nu i detta dyrbara ögonblick av kosmisk in- och utandning, som vägleder detta momentum av förändring i exakt detalj. Vi är en manifestation av det gudomligas närvaro, liksom ni är. Detta är inte hädelse, det är sanning. Ni är Käll-fraktaler som modigt blivit frivilligt placerade i en sfär för att befrämja healing och stor förändring, mänsklighetens frigörelse är nära. Vi ser detta ske nu. (jag känner andetag på min rygg. I denna cirkel runt Gaia blåser serafim på Gaia. Starkt ljus glöder nu inom hennes kropp och mörkret smälter bort. Jag inbjuds att också blåsa mitt andetag). Ni gudomliga, var Kristnade i denna energi. Lägg er energi på vår och var förenad med de högre dimensionella verkligheterna, var i linje med den kosmiska vågen av kärlek, med utandningen av Modern-Fadern, det gudomliga Alltet som påbjudit denna planetära frigörelse. Detta har inte skett på det här sättet tidigare och vi står alla på branten till något gudomligt nytt. Ni är hedrade att få deltaga. Håll detta utrymme av kärlek, av ljus. Vi sänder det in i hjärtat hos ljusarbetare, hos nätverksarbetare, hos världsledare som uppgraderas på nya och fantastiska sätt, in i växt- och djurrikena på Gaia och in i Gaias alla system, så att ljuset flödar obehindrat. (Jag ser glödande stenar och vattenfall som rör runt energierna, processar healingen, förändringen.)

Vila ni små. Jorda detta ljus. Håll våra händer under denna vändning från mörker till ljus och vet att ljuset inom er är starkare än något som de mörka skulle kunna trolla fram för att kasta på det. Skaparens ljus och kärlek är universums väv, och den finns inom er. Många av er börjar bli vana vid våra serafim-energier då vi andas på er. Vi erbjuder till fullo vår hjälp till ljusarbetarna och Gaias uppstigning i denna tid. Vi står alltid till yttersta tjänst till Alltet. Det gudomliga har påbjudit att detta ska göras snabbt, med stort syfte och enorm kärlek. Då ni tittar på era nyhetsprogram, sänd denna enorma kärlek av de högre dimensionella energierna in i er TV-skärm, in i era nyhetsprogram, och likt elektricitet kommer den att spridas till all media på globen. Sänd ljus och frid till era vänner som är ouppvaknade och kanske börjar gnugga sina ögon och ställa de svåra frågorna. Var i linje med våra energier, med det Kristnade ljusets inre glöd först, innan ni svarar, och stråla dem avsiktligt kärlek först. Det kommer att sätta er på en klokare plats och energetiskt ge dem den healing de egentligen söker. Vi är med er. Vi är Kollektivet av Serafim. Vi är många. Vi är ett. Vi är här. Vi älskar mänskligheten.

-galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

You may also like...