Shaquina via Galaxygirl, 3 januari 2021

 

Shaquina via Galaxygirl

den 3 januari 2021

 

Jag är Shaquina (Sha-keena), ljuskrigare som är anknuten till den Galaktiska federationen. Många hemvärldar är representerade inom flottan. Vi har alla kommit för att tjänstgöra. Genetiskt sett finns det ett fåtal av mitt slag, men energimässigt är jag omgiven av de mina, för de som tjänar ljuset är omgivna av det.

Jag är Shaquina. Ni befinner er inom en ofantlig historia. Era hologram står i färd med att upptäcka förändringen. Detsamma gör era inre avatarer. Era kroppar uppgraderas ständigt med detta ljus som håller på förstärkas. Vi förstärker det långsamt utifrån skeppen, för att hjälpa till med den här inre anpassningen av kroppssystemen och de inre processerna. Behandlar ni er själva, era kroppar, såsom krigare av ljus och kärlek vilka de är? Vi tar utmärkt hand om våra fysiska farkoster, för de är förlängningar av vår upplevelse. I de högre dimensionerna har vi tillgång till healing-teknologier vilka vi ivrigt delar med oss till våra bröder och systrar i världen på ytan. I de högre dimensionerna är healing en konstform. Det har förekommit så mycket lidande på Jorden. Många av oss har valt att tjänstgöra för att lindra detta lidande och för att på vårt eget sätt tjäna Alltet. Min hemvärld blev förstörd av ett maskhål som för flera sektorer sedan i det förflutna skapades av de mörka. Jag saknar min familj, men de omger mig i sin energi och jag kan förnimma deras tröst. De är en del av min ängla-koppling till etern inom det inter-galaktiska och energimässiga nät som omger oss alla. Jag delar med mig av detta, för många av er har genom denna process under det här året förlorat nära och kära. De finns överallt runtomkring er. Ni behöver inte frukta deras frånvaro, för frånvaro är endast en uppfattning av förlust. Den är en illusion. För i sanning kan inget separeras. Var inte rädda. Var i kärlek. Var i ljuset. Det är er sköld och er tröst. För ljuset täcker över de djupaste såren och healar dem som har ett brustet hjärta. Kristus dansar nu med Sophia, inom etern som omger Gaia. Det är bara en fråga om tid innan detta manifesteras i er fysiska sfär. Detta ljus är den kärlek som omger och slår inom alla gestalter. De som har valt att stänga det ute är hursomhelst en del av det. Det är deras eget val av upplevelse.

Jag är Shaquina. Jag är en healer. Jag närvarar vid flera stridsplatser för jag healar. (Jag ser glödande ljus från hennes händer. Hon har läderband vävda runt sina bruna handleder.) Det finns mycket som ska healas i er jordiska sfär. Mycket kommer att ses som behöver healing. Vi hjälper alla till. Ni alla jordar denna hjälp och ni jordar ert ljus. Er tillit till ljuset och till denna process är enastående och högt uppskattad. För bara de starkaste av hjärtan fortsätter, fastän de inte kan se utan bara känna. Snart, snart, snart. Tålamod. Kärlek. Jorda de här egenskaperna. Förena er med er planetariska moder och hon kommer att ytterligare stötta er.

Jag är Shaquina. Med tillåtelse vidrör jag era chakrapunkter på hjässan, ert tredje öga och ert hjärta. För dessa håller på att bli aktiverade och kommer att behöva vara mycket starka för att allt mer objektivt åtnjuta den här uppstigningsprocessen. Jag vidrör hjässan för att öppna upp era energifält upp till de högre-dimensionella energierna och välsignelserna för avkodningar som kommer i er riktning, ögonblick för ögonblick, från er galaktiska centralsol. Jag öppnar upp ert tredje öga alltmer fullständigt, så att ni ska kunna se med den inre synen, väcka upp era samtliga bortglömda sinnen och förmågor. Jag vidrör ert hjärta för att öka er kapacitet att förlåta, att alltmer fullständigt älska era bröder och systrar samt att acceptera vad som kan komma. Förändringar är på väg till denna sfär. Allting kommer att transformeras till ljus. Det som förblir omedgörligt och väljer att stanna kvar i de lägre dimensionerna kommer inte att förmå transformeras och kommer att lämnas kvar enligt sitt eget val. Jag gillar inte orden ’lämnas kvar’ men jag anstränger mig för att finna en bättre fras. De kommer inte att lämnas, de kommer helt enkelt att vara av en annan vibrations-verklighet och så för dem kommer de andra att ha gett sig av, men ni stannar ändå kvar. Så här är det. (Hon visar mig en tygbit som klipps itu med en silversax. Den högra tyghalvan är gyllenljus medan den andra är matt brun. Bägge två vibrerar, men när det bruna tyget till vänster skakas om, så kommer damm upp och när det gyllene tyget till höger vibrerar, så blir det ljusare och guldfärgen förvandlas till en ljusblixt.) Galaxygirl, du har bett om en förändring. Samtliga ljusarbetare har bett om förändring. Detta sker nu.

Jag är Shaquina. Jag är en krigare i min egen rätt för ljuset, av ljuset, men jag är först och främst en healer. Många av er har aktiverats ytterligare. Min uppmuntran är en av mod. Var modiga. Var starka. Kom ihåg att ljuset täcker över de djupaste sår. Detta är vad min mor brukade säga till mig och vad jag nu talar om för er. Skuffa in det i ert hjärta och känn att ert hjärta och era chakran i handflatorna ytterligare aktiveras med healing så att allt ni vidrör, allt ni ser, allt ni känner, ytterligare blir täckt av detta ljus, Källans ljus som finns överallt. Källans ljus som finns inom er familj, era vänner, er värld. Källans ljus som skiner starkare än allt mörker. Det kommer en tid under de kommande dagarna när ni blickar tillbaka och förundrar er över er uthållighet. Kanhända den tiden är nu. Ni har kanske inte ännu har korsat över den. Men var medvetna om att alla dessa prövningar och utmaningar som ni står inför, att ni möter dem med stark krigaranda. Jag är stolt över mina bröder och systrar. Jag är stolt över att få kalla er min ljusfamilj. Jag sträcker ut min hand och mitt hjärta till er, i tjänst. Tills vi träffas på ytan. Jag är Shaquina.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...