Det Plejadiska-Sirianska-Arkturiska LjusRådet via Asara Adams, 6 juni 2020

Det Plejadiska-Sirianska-Arkturiska LjusRådet

Via Asara Adams, 6 juni 2020

Vi är här nu.

Vi älskar er.

Vi är ni, från er framtid, och vi är här för att hjälpa er på er väg.

Vid den här tiden av det stora skiftet på Jorden, finns det olika verkligheter som varje individ kan välja mellan, när saker och ting fortskrider.

Ni har förberett er för detta ögonblick, som en andlig varelse på er uppstigningsväg, i hela ert liv.

Ni har hört och lärt er om det faktum att ni är skapare av er verklighet och det är nu examenstid för er.

Den intensiva kontrasten på er planet ger en stark drivkraft till er önskan om att förbättra er värld.

Med er önskan har den nya och förbättrade verkligheten skapats. För att ni vibrationellt ska kunna matcha den, är det nödvändigt att ni bara fokuserar på de saker som matchar er nya och förbättrade verklighet.

Så, när ni börjar gå inåt och ansluta till Källan inom er, kommer ni att kunna känna de energier och känslor som är en vibrationell match till er förbättrade och Gudomligt Perfekta Verklighet. Då kan er upplevelse av verkligheten spegla er anpassning till det önskade resultatet.

Låt Källan inom er skapa Gudomlig Perfektion i er upplevelse, inte den yttre illusionen av händelser. Börja se världen genom Källans ögon: Gudomlig Perfektion och Välbefinnande. Något mindre än det är inte Källans Skapelse. Det är en mänsklig skapelse som ni kan välja att vara, eller inte vara, en del av.

När vi ser övergången för planeten Jorden, håller vi fast vid visionen om den Nya Jordens Gudomliga Perfektion, och vi kan tala om för er att allt kommer att bli mycket bra – om ni tillåter det.

Vi är med er varje steg på vägen. Ni är oerhört älskade. Vi är alltid med er … vi älskar er. Vi är ni. Namaste.

 

Översättning Ulla Krogh

http://www.teloschannel.com/

Du gillar kanske också...