Det uppstigna Kristuskollektivet via Galaxygirl med VIDEO, 19 februari 2020

Det uppstigna Kristuskollektivet via Galaxygirl med VIDEO, 19 februari 2020

Det uppstigna Kristuskollektivet 19.2.2020

https://www.youtube.com/watch?v=ZbgRjKXF3zM&t=2s

Hälsningar älskade ni, vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Frid och djupt hopp erbjuder vi er idag. Inlagt i dessa ord, som droppande gyllene honung, genomsyrar vårt ljus också ert medvetande och er förståelse om en ny början, ett nytt hopp, den djupaste glädje. För ni har visserligen ett visst intryck av hur nästa dimensionella oktav kan vara, men i verkligheten kan ni inte förstå det på en djupare nivå. Ni gör den uppstigande mänskligheten en fantastisk tjänst genom att ge ert ljus, erbjuda era styrkor, era erfarenheter för att hålla ännu fler ljuskoder och jorda dem och dela dem med de andra. Ni berikar vibrationsfrekvensen för uppstigningen med varje meditation, med varje välvilja, med varje kärlekshandling.

Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Från bortom tid och rum är vi. Vi bildar strukturen i den universella medvetenhetsupplevelsen. För allt är levande, glödande, och simmar i kärlekens, ljusets universella kodex. Från långt bortom djupet av mänsklig erfarenhet, där omger vi smärtan av förlust och separation, ingjuter den med ännu mera ljus, med ännu mera kärlek. För djupet av smärta som upplevs inom detta område ska inte underskattas eller undervärderas. När mänskligheten har expanderat in i djupet av upplevelserna, så kommer också mänskligheten att stiga upp igen till de outforskade höjderna av nya glädjeämnen, av nya upptäckter, av nya friheter. (Jag ser bojor brytas, slöjor lyftas, rostiga gångjärn knäppas upp. Jag hör glatt jubel. Jag känner vibrationen av frihet, befrielse, djup glädje). Källan välsignar oss med dessa interaktioner med den uppstigande mänskligheten, för vi är ni, ni är en aspekt av oss förkroppsligade. Vi expanderar, vi växer, vi lever, vi ser, vi känner, vi upplever. Vi upplever Källan när vi upplever varandra. För det är vad vi är.

Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. (Jag ser ett rörligt vävt transparent tyg av vibrerande ljus som flyger genom rymden. Det är levande och jag kan känna glädjen av frihet i rörelsen, mer än vi kan ha i dessa fysiska former). Det är sant att medvetandet i dess omfattning inte kunde innehållas, för driften att uppleva var för stor. Medvetenheten splittrades, delades, växte, expanderade. Lager på lager av medvetande som oändliga lager av vatten. Och ändå omsluter andetaget av Alltet upplevelsen i ljus, i kärlek, i vidare erfarenhet av djup skapelse. Ni ska inte förstå dessa bilder för ni upplever detta från en fysisk synvinkel. Ni befinner er i ett nätverk av multidimensionalitet, av sammanfallande tidslinjer, dimensionella verkligheter som sammanfaller och interagerar med er egen skapande virvel av sanningsuppfattning. Vi hoppas att ni känner den enorma komplexiteten i den situation som ni befinner er i och ändå, samtidigt, existentiell enkelhet av kärlek. Källan, Skaparen, Alltet, allt är kärlek. Allt är en gobeläng av kärlek. Vi är en aspekt av denna kärlek.

Vi är det Kristnade medvetandet av ren kärlek, med stor styrka av engagemang för ljuset till alltings renhet. Vi omringar våra kristnade, smörjer dem med vår egen heliga låga, för det är vad vi gör. (Jag ser en enkel gyllene ström av ljus komma in i min krona och antända geometriska former som visas linjärt längs min kropp. De är blå former som glöder av guld när ljuset berör dem). Ja. Vi tänder, stärker, påminner försiktigt våra Kristnade, vänner på vägen, vilka de är. Du är ljus. Du är kärlek. Du är. DU är det här. Du är en aspekt av det intensivt vackra, aldrig slutande, alltid förändrande, alltid expanderande allt som är. Känn våra ljuskodningar och var i frid. Känn ditt DNA expandera och glöda med den Kristnade lågan, sant levande igen. Vår önskan för dig ikväll, vår välsignelse för våra Kristnade, är att hålla denna Kristnade flamma av intensiv renhet av kärlek djupt i ditt hjärta. Känn trycket, låt branden i ditt hjärta omge dig med ljus. Vi förbereder din ljuskropp för slutlig expansion. Vi önskar att du jordar denna intensitet, denna kärlek, i den befintliga Gaia och Nova Gaia och visualiserar en bro av ljus mellan hennes två aspekter. För på så sätt kommer du att överbrygga din egen väg till Nova Gaia, till din egen personliga och planetariska uppstigning.

Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Vänligen vet, var snäll och inse att ditt arbete spelas in kärleksfullt så att du kan granska det i ditt uppstigna tillstånd. Du är till en enorm hjälp. Håll ljuset högt. Håll den Kristnade lågan klart brinnande. Det passar dig bra.

Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Var i frid små barn och var i glädje. Vi är ni. Kom ihåg detta när alla uppgifter verkar oöverstigliga. Ni är så älskade, så uppskattade, så väl omhändertagna. Detta är eran för det Kristnade medvetandet som smälter samman med Sophia. Återvändande av det gudomligt feminina, helande av det gudomligt maskulina. Sådana är de tider ni upplever, sådana är de tider ni bevittnar. Känn kraften i denna tidernas korsningspunkt. För vågen är nu helt tippad mot ljuset, antingen de mörka gillar det eller inte, det spelar ingen roll. Deras kapitel är slut. Vi påbjuder nu tiden för den stora föreningen av ljus, för de Kristnade som är fullständigt förankrade, som tjänar de andra, fullt uppbackade och i frid.

Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Vi önskar att ni ska utnyttja detta energifält som är vi när som helst, i alla ögonblick, när det passar er. Vi önskar att detta ska bli en vanlig praxis för er. Visualisera de gamla ljusspråksymbolerna som är kodade i er. Varje kod har en historia, ett förflutet, en nutid och en framtid. Vi tänder dem igen med vårt ljus. Var uppmuntrade i denna tid av intensiv personlig och planetarisk förändring! Och var i glädje! Vi är det Uppstigna Kristuskollektivet. Frid.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...