Rösten som talar till er, och jaget som hör rösten är inte separerade.

Rösten som talar till er, och jaget som hör rösten är inte separerade.

Kanaliserat genom Ron Head

21 september, 2014

Rådet

Vi har sagt att då positionen av er planet, i relation till er stjärna, närmar sig vad som för er kommer att producera ett fenomen ni kallar höstdagjämning så tar vi upp de högre frekvenserna och intensitet av energi som ni upplever. Och vi kommer att göra det även om det är ett ämne som ofta skrivs och pratas om. Vi kommer att närma oss det från en någorlunda annorlunda vinkel och perspektiv, för att ge er ett större perspektiv – vårt favoritord.

Först och främst så beakta att ni höjer er ovan planet av den galaktiska ekvatorn för första gången på en mycket lång tid. Detta placerar er i en mycket annorlunda energi än ni har varit i under ungefär 26,000 av era spiraler runt er stjärna. Då ni för er mer och mer ovan denna ekvator så kommer era frekvenser att förändras mer och mer.

För det andra så har ni dykt in i ett bälte av fotonljus, vilket ökar för varje ögonblick som ni går djupare in i det.

Rösten som talar till er, och jaget som hör rösten är inte separerade.

Nu tillbaka till energi. De flesta av er upplever det såsom tilltagande. Och fallet är det att då var och en av er går framåt, och då ert Jag når ut efter mer ljus, så finns det nu att tillgå. En del av er kan känna det fysiskt, andra inte. Och det är därför att var och en av er är unik. Var och en av er bygger en struktur, ett liv, vilket är i ett unikt tillstånd och tjänar ett unikt ändamål. Var och en av er tjänar Alltet på ert eget speciella sätt. En del gjuter källaren. Andra murar tegelstenar flera våningar upp från marken, och en del slutför vinden.

Var goda att inte jämföra den ena med den andra. Det är dualistiskt tänkande. Förstå bara att alla arbetar tillsammans till gagn för alla. Ni är inte mer än, och inte heller mindre än någon annan. Och inte någon annan heller. Ta bara helt enkelt åt er glädjen, och ge tack för, framstegen ni gör. Hjälp er andra då ni blir tillfrågade. Älska alltid varandra.

Så slutför vi vårt nästan obligatoriska samtal angående energi i samband med denna höstdagjämning. Vi slutar med denna påminnelse att vi alltid är med er och vårt ändamål är alltid att både guida er på er väg och hjälpa er på alla tänkbara sätt när vi tillbeds. Ni är djupt och konstant älskade. God dag.

Översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head.   http://oraclesandhealers.wordpress.com/

You may also like...