Dikt av Per Beronius

 

 

 

 

Tema: Mångfaldens välsignelser

I den här världen

Men inte av den här världen

Så har det varit i evärdliga tider

Och så det fortfarande är

Denna dag

Som så mången gång förr

Där själar inkarnerat på Jorden

För att hjälpa till, när nödropen skallat

Ett grundstött fartyg, ropat på hjälp

För att komma loss

I den här världen

Men inte av den här världen

Där Mästare fötts i en barnakropp, vuxit upp

Fört ut de Gudomliga orden till människans sinne

Som ringa, eller inget förstått

Av meningen med livet

Svåra tider

Där människor lidit

Fartyget nära att förlisa, på ett stormfyllt hav

Mörker och ljus

Med varandra blandas

Liksom människor, en och densamma

Men av olika yttre färg, som erfarenheten vunnit

Vi är alla ett oskiljbart en

Oberoende av hur vi oss gestaltar

I den yttre världen

Det är inte ytan, som speglar vårt väsen

Det är vårt inre, det som av Hjärtat är styrt

Som avgör hur livet sig ter

Nu går resan mot sitt slut

Fartyget fullriggat, fortsätter sin färd

 Hamn i sikte

Snart är vi där, så som det menat är

Om än det händer att orkanen ryter

Tilliten sätts på prov

Gud

Har alltid hållit sin vakande hand

Över en prövad mänsklighet, och så

Skall det för evigt förbli

*   *   *

Mottagen av Per Beronius

———————————————-

Du gillar kanske också...