Moder Maria

Moder Maria,
9 oktober 2014
Via Fran Zepeda

 

Mina kära vänner. Under tiden som energin byggs upp i er alla, gör då en bedömning av vad ni vill ska stanna kvar i ert energifält och vad nytt ni vill välkomna in. Det kan kännas osäkert vad det är ni bygger upp, men var förvissade om att ni hyser höga energifrekvenser, som ni så småningom kommer att vänja er vid. Ha tålamod med er själva och ta det lugnt i vetskap om vad ni hittills har uppnått och fortsätt i samma anda med förfiningen av er uppstigningsprocess.

Ni gör stora framsteg, mina kära. Rikligheten i er Kärleksenergi, som nu finns i ert energifält, återinställer sig till ert unika väsen och ökar i intensitet med varje andetag ni tar.

Var trygga i förvissningen om att er totala förvandling och förfining är för evigt. Ni kan se er omkring och märka små förändringar, men om ni tittar djupare in i ert hjärta så ser ni subtila förändringar och även mindre subtila sådana.

Är det riktigt att det finns många saker ni finner ointressanta nu? Är det sant att ni har en djup oro för förändring och förnyelse? Det är utmärkt! Det är fantastiskt! Det är Ödet!

Mina kära vänner, tillåt mig att fortsätta omsluta er i mina Kärleksfulla armar och andas sakta och försiktigt in min Eviga Kärleks blå flamma. Låt den vidröra och omsluta er, och kom alltid ihåg att ni är skapta ur samma djupa kärleksfulla Kärlek som jag och alla andra himmelska väsen är. För vi är Ett, mina kära, och ja, ni har hört det många gånger, men ta in det i era celler än en gång och för all framtid.

I månens långsamma avtagande efter den senaste månförmörkelsen, finner ni en skillnad i känslan av den energi som omsluter er nu. Detta kommer att bli mycket mer tydligt och påtagligt. Kärleksljuset som ni har låtit komma in i ert rum, ert energetiska utrymme, och med ökande regelbundenhet och intensitet, håller nu på att bygga upp en varaktig Kärleksessens som visar sig vara er sanna signatur.

Det känns annorlunda. Det känns subtilt ibland och det känns ”starkt” och mycket tydligt ibland. Men bara följ med och låt det färga allt ni ser i ert liv med förnyade ögon. För det här kommer att bli lättare.

Min kärlek för er motsvarar den kapacitet ni har att känna kärlek till er själva. Och den är oändlig, så ju mer ni accepterar kärleken till er själva och er varelse, desto mer kommer ni att känna kärlek från alla andra. Och desto mer kommer ni att känna Skaparens Kärlek, vilken är er sanna essens, vilken är ert sanna syfte, vilken är er sanna kallelse, och Källan till allt ni är och någonsin kommer att vara.

Ta er lite tid nu för att utvärdera den energi som håller på att byggas upp inom er. Ibland, ja, kommer ni att känna er oroliga och ibland förvirrade, men kom alltid ihåg att Kärlek är den enda lösningen på allt ni möter. Den är formulan för förträffligheten i ert liv. Den är byggstenen i allt ni önskar att skapa. Den är substansen i allt.

Ni vet att detta är sant. Och ni vet också att det är som det ska vara, alltid och för evigt. Kärlek har blivit byggstenen för allt i ert liv nu. Och medan det kan tyckas och låta väldigt enkelt, så är det långt därifrån. För det är kärnan i All Verklighet.

Så snälla, gör er av med alla tvivel om era egna framsteg, för förändringen inom er är djupgående. Det kan ta ett tag att till fullo förstå den, och när ni börjar förstå den, kommer det att bli svårare och svårare att kvantifiera och kvalificera förändringen inom er, eftersom den håller på att bli elementär och fundamental. Och låt detta vara med i er utvärdering.

Era kristallina kroppar har absorberat denna Kärlek på ett allt djupare plan, och den har blivit grunden för er existens för evigt. Var i frid med den vetskapen och gå vidare i visshet och tillförsikt om att ni nu badar i Evig Kärlek och att allt ni rör vid kommer därför att omvandlas.

Namaste

 

All min Kärlek, för evigt

 

Moder Maria

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

Copyright © 2011-2014 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is posted in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this notice and links are included. www.franhealing.com www.franheal.wordpress.com Our Emerging Divinity

 

 

You may also like...