Dikt via Per Beronius, 18 december

Per Beronius

Tema: Livets kontraktet, det undertecknade

Det finns stunder i tillvaron, där tiden liksom stannar upp
En sådan kan vara, när ett minne begravt i sinnets djupaste djup
Ej helt från smärta fritt, till ytan tränger sig upp

Ett minne, från en länge sedan gången tid
Som i det undermedvetna länge haft sin boning
Ett minne svagt i konturerna, men med full kraft sinnet berör

Människan har en myckenhet att ta hand om
Under sitt korta jordeliv, prövningar som danar
Får själen att växa sig stor och stark

Vad är väl människan, om inte en modig själ
Som detta ok har tagit på sig, att ur kärleken sprungen
Hjälpa evolutionen på traven

Ett ok, som stundom kan vara tungt att bära
En Golgatas vandring av Biblisk storleksordning

Men här står inga genvägar tillbuds
Ingen dispens av vilket slag det än må vara
Kommer att beviljas

Varje snöflinga, skall finna sin på förhand, bestämda plats
Någon dispens från det, som i livets kontrakt står skrivet
Kommer ej att givas, genvägar ej till buds

Det livskontrakt, som med gyllene sirliga bokstäver undertecknats
Innan vi än en gång, av hundratals, kanske tusentals
Till Jorden, Moder Gaia, i en fysiskt kropp steg ner
Allt skall med absolut perfektion utföras

Här existerar inga halvmesyrer
Människan en storartad själ, som visste vad hon gjorde
När hon sitt livets kontrakt skrev under

I full medvetenhet kände till de danande prövningar
Som väntande stod på rad

Välkomnade det lilla oskuldens barn
Som till Jorden kom i en högtidens stund
Med sitt budskap från det där ovan

Det finns stunder i tillvaron
Där tiden liksom stannar upp, när vi en kort liten stund
Beviljas en vilans stund i Himmelrikets höjd

*  *  *

Mottaget av Per Beronius
———————————————
I sin poesins utgivning, med fokus på världsutvecklingen
Nio titlar i bokhandeln, mer att läsa på nätet, sökord:
”Galaxer”, ”Bortom 2012”, ”Ropet från Kosmos”, ”Röster från Andromeda”, Författarnamnet
—————————————————

You may also like...