Dikt via Per Beronius; Den fria viljans nådegåva, 8 juni, 2018

Ämne: Den fria viljans nådegåva
Meddelande:
I denna, den nära midsommarens ljuva tid
har ännu en dag gjort sitt, går mot sitt snara slut.
Den ena dagen, den andra, ej det minsta lik
och så, det av Gud är menat.
Mångfalden, en nödvändighet för livets fortbestånd
var dag, vardag så som helgdag, har sitt eget
unika vibrationernas mönster.
När kärleken kommer på besök
vibrationernas frekvens allt högre
frekvenser från moll till dur, och det är
vi alla och envar, som väljer hur jordelivet
skall sig gestalta.
Den Gudagivna gåvan, vibrationsfrekvens välja
prövningarnas tid, på den ena sidan
lycksalighetens ö, på den andra.
Moder/Fader Gud låter var människa välja
med den fria viljan människan given.
Den ena dagen, den andra, ej det minsta lik
mångfalden ett villkor, för livets fortbestånd
så det av Skaparen är avsett
att vara.
*  *  *
——————————————————————–
Du är en fågel, menad att flyga fritt, men glömskan
dig fångat i sin bur, och något hindrar dig att se
dörren till buren vidöppen står.
Men dömd du ej är, att en fånge för evigt vara
ty en dag, till din häpnad, skall insikten dig nå
dörren till buren vidöppen står.
av uppvinden buren
fritt du skall flyga, på dina vida vingar
när minnet du återfått, du är en fågel
fri att söka din egen väg, till himlens örtagård.
Denna dikt hämtad ur boken
Daggdroppar i Gryningsljus
utgiven 2005.
——————————————————————–

Du gillar kanske också...